Távoli járműves CAN busz mérőrendszer kutatása

2019-2020 ősz

Hardver (és szoftver firmware)

Téma leírása

A feladat olyan járműbe szerelhető mérőrendszer megtervezése, ami képes a jármű CAN buszán,
illetve buszain mérések elvégzésére, a mérési eredményeknek az eszközön vagy egy távoli szerveren
való tárolására. A mérés menete és tartalma távolról konfigurálható kell hogy legyen. A feladat
megvalósítására a piacon elérhető mobil- és CAN busz kommunikációra képes telematikai eszközök
közül kell választani olyat, amin lehetőség van saját applikáció fejlesztésére és rendelkezik azokkal a
tulajdonságokkal, amik alkalmassá teszik a mérőrendszerben való használatra. A feladat tartalmazza
a különböző távoli mérési módszereknek a kutatását és ezekből a keresendő eszköz kiválasztásához
szükséges követelményrendszer megfogalmazását.

Maximális létszám: 1 fő