Aktivitásmérő alkalmazása egészségügyi adatok elemzéséhez

2019-2020 tavasz

Szoftver

Téma leírása

Általános és középiskolai tanulók, osztályok egészégügyi állapotának felmérését és néhány éves távlatú követését nagyban segítheti, ha az érintett csoportok rendszeres időközönként kapnak aktivitásmérőket, amelyeknek adatait összegyűjtik és feldolgozás után az őket felügyelő egészségügyi szakemberek rendelkezésére bocsájtják.

A hallgató feladata egy olyan rendszer megtervezése és implementációja, amely aktivitásmérő támogatásával képest a fenti feladatot megvalósítani, beleértve az adatok begyűjtését, elemzését és riport formában való előállítását.

Az adatok kiértékelése helyben kell, hogy történjen, ezért a hallgató feladata egy olyan szolgáltatás készítése Raspberry Pi platformra, amely:

  • képes letölteni az adatokat az aktivitásmérőkről,
  • képes az adatokat feldolgozni, statisztikát és riportot készíteni azokról,
  • webes kezelőfelületen érhető el.

 

A kiszolgáló oldali megvalósítás preferált nyelve C#.

A félév során folyamatos, heti rendszerességű konzultációt biztosítunk, ahol a hallgatónak élőszavas beszámolót kell tartania a témában elért eredményeiről, illetve a felmerült problémákról. A feladatot a hallgató nem egyedül végzi, de az egyes részfeladatok kidolgozásában, megvalósításában és bemutatásában nagy fokú önállóságra van szükség.


Külső partner: Vitarex

Maximális létszám: 2 fő