Bluetooth IO-Link átjáró realizációja (Balluff)

2019-2020 tavasz

Hardver (és szoftver firmware)

Téma leírása

A diplomatervezés keretein belül egy olyan eszköz fejlesztését fejezzük be, amely az ipari szabványnak számító IO-Link kommunikáció és a mindennapjainkban elterjedten használatos Bluetooth kommunikáció között teremt kapcsolatot. Az eszköz prototípus szintjén létezik, jelen kiírás a megvalósításra és a véglegesítésre koncentrál.

A feladat magában foglalja a fejlesztendő eszköz specifikációjának kidolgozását, a paraméterek, beállítási lehetőségek meghatározását, a Bluetooth ill. IO-Link kommunikációt megvalósító elektronika megtervezését, esetleg nyomtatott áramkör tervezését, valamint a működtető beágyazott szoftver architektúrájának kidolgozását és implementálását. A feladat része lesz a mechanikai konstrukció kidolgozása és dokumentálása is.
A hallgató a feladat során ismereteket szerezhet a Bluetooth kommunikációról, az ipari automatizálásról és az ott elterjedten használt IO-Link kommunikációról, valamint digitális, beágyazott rendszerek hardver és szoftver fejlesztési metódusairól.


Külső partner: Balluff (Veszprém) Kása Zoltán Zoltan.Kasa@balluff.hu

Maximális létszám: 1 fő