Szemantikai elemzés gráf-transzformációkkal

2019-2020 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A szemantikai elemzés (semantic parsing) célja, hogy nyers szöveges adathoz automatikusan készíthessünk szemantikai reprezentációt, azaz modellezzük a szöveg jelentését. Ha a nyelvi jelentést fogalmak irányított gráfjaival reprezentáljuk, ezeket pedig a mondat szintaktikai szerkezetét reprezentáló fákból kell előállítanunk, akkor a teljes feladat egyetlen komplex gráf-transzformációként definiálható.

Egy-egy ilyen elemző teljesítménye közvetlenül nem, csak konkrét technológiákon keresztül értékelhető, ilyen például a gépi szövegértés (Machine Comprehension, ld. https://competitions.codalab.org/competitions/17184#learn_the_details-overview) vagy a természetes nyelvi következtetés (natural language inference, ld. pl. https://www.kaggle.com/c/multinli-matched-open-evaluation).

A munka során a hallgató közelebbről megismerheti a Python programozási nyelvet, megszokhatja a linuxos környezetben való munkát és a git verziókövető használatát, elsajátíthatja a természetes nyelvi adatok feldolgozásának alapjait. A szemantikai reprezentációkkal kapcsolatos munka szakdolgozat, diplomaterv és TDK-dolgozat alapja is lehet.

Maximális létszám: 2 fő