Angular alapú single page application fejlesztése

2020-2021 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A hallgató részt vehet a Vitarex Stúdió Kft. révén egy felhő alapú webes szolgáltatás fejlesztésében.

Lehetséges részfeladatok:

 • Részvétel single page webalkalmazás készítésében. Technológia: Angular, Typescript.
 • End-to-end monitoring és distributed tracing egy elosztott serverless web alkalmazásban. Technológia: Application Insights, OpenTracing, Jaeger, C#, Angular


A hallgató feladata a választott részfeladathoz kapcsolódó technológiák megismerése, a specifikáció áttekintése, majd a részfeladat fejlesztése.

Lépések:

 • Téma pontosítása a konzulenssel
 • A szükséges technológiák és meglévő alkalmazások megismerése
 • Igények áttekintése
 • Specifikáció kidolgozása
 • Alkalmazás kódolás, tesztelés
 • Beszámoló

 

Szükséges ismeretek

Alapvető fejlesztés ismeretek (Javascript, Typescript, vagy C# nyelven), absztrakciós készség, önálló munkavégzés, angol nyelven értő olvasás, szorgalom, kitartás.

A feladatra az ideális jelölt olyan hallgató, aki önálló labor vagy szakmai gyakorlat keretében szeretne megismerkedni a hagyományos fejlesztéssel, miközben részt vesz egy piaci termék elkészítésében.

Lehetőségek

 • Részvétel egy piacon működő cég mindennapi életében
 • Tapasztalatok szerzése valódi fejlesztések során
 • Napi megbeszélések a céges konzulenssel
 • Munkavégzésre alkalmas számítógép, fejlesztési eszközök


Követelmény

Működőképes, a cég által elfogadott kód, részletes dokumentáció és élőszavas beszámolók (projektoros támogatással).
Jelentkezés esetén:

 • Kölcsönös szándék és megállapodás esetén a tantárgy kereteit meghaladó munkavégzésre is van lehetőség
 • Adott témában kevésbé jártas, de érdeklődő agilis jelölt felvétele is lehetséges

 

Jelentkezés:

Jenei Péter, jenei.peter@vitarex.hu


Külső partner: Vitarex

Maximális létszám: 2 fő