Aszinkron API fejlesztése modern C++ nyelven

2020-2021 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

Napjainkban egyre nagyobb igény merül fel aszinkron működésre. A Lightwareben használt szoftverek esetében is gyakran előfordul, hogy a szinkron működésből eredő hibák felderítése és javítása rengeteg időt emészt fel. Aszinkron működés felhasználásával sok ilyen alapvető hiba elkerülhető: az egyes elkülöníthető feladatok külön-külön szálakon, aszinkron futva biztosan nem blokkolják a többi, tőlük független feladatot, és az időigényes műveletek sem befolyásolják a többi művelet időzítését.

A hallgató feladata felkutatni és megismerni a rendelkezésre álló nyílt forráskódú aszinkron futtatást támogató C++ könyvtárakat. Ω A választott megoldásnak beágyazott Linux alapú termékekben kell működnie, tehát legyen erőforrás hatékony. A könyvtárnak tartalmaznia kell a szükséges szálkezelési és időzítési funkciókat, valamint az aszinkronosítást elősegítő funkcionalitást. 

Az irodalomkutatási tapasztalatok alapján a hallgató javaslatot tesz egy olyan megoldásra, amely illeszkedik a Lightware kódbázisba, és lefedi a lehetséges használati eseteket. Ezután a javasolt megoldást implementálja modern C++ (legalább C++17 szabvány) felhasználásával. Majd az implementációt alaposan teszteli, ahhoz teljesítmény elemzést készít. A sikeres tesztelés után részletes dokumentációt készít, amely tartalmaz egy használati segédletet is. 

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

  • Irodalomkutatás aszinkron megoldás témakörében

  • Megismert megoldások összegzése

  • Irodalomkutatás alapján API tervezése

  • Könyvtár implementálása modern C++ (legalább C++17) nyelven

  • Elkészült API széleskörű tesztelése

  • Elkészült API dokumentálása 

  • Oktatóanyag készítése a cég többi dolgozójának számára


Külső partner: Lightware kft.

Maximális létszám: 1 fő