Tesztrendszer fejlesztése EPS rendszerek analíziséhez

2020-2021 tavasz

Hardver (és szoftver firmware)

Téma leírása

Az EPS (Electric Power Steering) rendszerek analízise, hibaanalízise összetett, többlépcsős folyamat. Ennek elemei közé tartoznak a különböző műszerekkel végzett mérések, mely során a bekapcsolási / működés közbeni hullámformák, feszültségszintek, jelalakok elemezhetők, analizálhatók. Ezen információ alapján a hibakeresés, analizálás hatékonyabb és gyorsabb folyamat.

Egy teljes analízis készítéséhez több mérési csatornára van szükség. Erre megoldás többcsatornás multiplexer kártyák csatlakoztatása a mérőműszerekhez. Több cég kínál kész megoldást, azonban a speciális igényeket figyelembe véve célravezetőbb egy egyedi fejlesztése, ami beilleszthető a céges mérési rendszerekbe.

A részletes és automata analízishez a rögzített értékek, hullámformák automatikus kiértékelése, elemezése is szerves részét képezi a feladatnak.

 

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

 

 • Mutassa be az eddig elkészült „HAMMER” alapú mérőrendszert.
 • Élessze fel és ellenőrizze a mérőrendszer működését
 • Illesszen mérőműszereket a „HAMMER” keretrendszerhez (oszcilloszkóp, multiméter, tápegység)
 • Készítsen vezérlő és kiértékelő script csomagot, ami képes konfigurációs állomány alapján:
  • mérési adatok feldolgozásásra
  • mérések paraméterezett kiértékelésére
  • tesztriport generálására
 • Validálja a mérőrendszer hardveres és szoftveres komponenseit ismert jelalakokkal.
 • Végezzen méréseket EPAS rendszeren (referencia és hibás példány segítségével)

Külső partner: thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. - Tinódi Péter

Maximális létszám: 2 fő