Blazor és társai - kliensoldali webfejlesztés JavaScript helyett C#-ban, WebAssembly felett

2021-2022 ősz

Nincs megadva

Téma leírása

A WebAssembly szabvány implementálása eljutott abba a fázisba, hogy megjelenhettek azok a magasabb szintű keretrendszerek, melyek magasszintű programozási nyelveket támogatnak, és az ezen nyelveken írt kódot WebAssembly nyelvre fordítják. Ezek a keretrendszerek azt tűzték ki célul, hogy a felület összeállításánál, illetve a felületi logika megírásánál alternatívát (C#) adjanak a JavaScript mellett.

A .NET világban jelenleg ezek a főbb kezdeményezések:

  • Blazor - hivatalos Microsoft projekt, rohamosan fejlődik. Razor-t használ a felület leírására.
  • ooui - C# Web DOM vagy Xamarin Forms-ban leírt felületet tudunk futtatni WebAssembly felett
  • Uno - UWP API-t használ felületleírásra. Az így leírt felület alapján natív felület áll elő Android, iOS-re, illetve a webre WebAssembly-re építve.
A hallgató feladata a fenti platformok (valamelyikének) megismerése, felmérése, valamint összehasonlítása és/vagy példaalkalmazás készítése.
 

A téma szakdolgozatként/diplomamunkaként folytatható.

Maximális létszám: 2 fő