Újrakonfigurálható automatizálási célú (PLC-szerű) keretrendszer fejlesztése ESP mikrovezérlőkhöz

2021-2022 ősz

Hardver (és szoftver firmware)

Téma leírása

A feladat célja megvalósítani egy olyan szoftverkönyvtárat mikrovezérlőkhöz, mely feladatspecifikusan automatizálási feladatok implementálását támogatja. Cél, hogy az automatizálást megvalósító program módosításához ne legyen szükség a mikrovezérlő újraprogramozásához, azaz külső forrásban megadott leírófájl futtatására legyen képes. A keretrendszernek tartalmaznia kell előre definiált perifériákat, melyek a feladat szempontjából konfigurálhatóak. Legyen lehetőség eszközök közötti kommunikációra (adatcserére), kijelzésre, időzítők, általános célú be- és kimenetek használatára, megjelenítésre (pl. kijelzőn vagy soros terminálon).

A feladat megvalósításához használjon ESP8266 vagy ESP32 mikrovezérlőket, készítsen webes felületet a konfiguráció és program blokkok szerkesztéséhez, futási adatok kijelzéséhez. Ügyeljen a biztonságra, illetéktelenek hozzáférésének korlátozásában.

Tervezzen meg egy saját leíró nyelvet (assembly vagy STL-szerűen), mely jól használható automatizálási feladatok leírására. Pl. soronként [parancs], [argumentumok...]

A feladat teljesítéséhez tartozik univerzális hardver tervezése is, mely számos automatizálási feladat megvalósításához használható.

Maximális létszám: 1 fő