Azure serverless szolgáltatásokra épülő mikroszolgáltatás architektúrájú rendszer megvalósítása

2021-2022 tavasz

Szoftver

Téma leírása

A mikroszolgáltatások szoftver architektúra előnye, hogy magas rendelkezésre állású, stabil, tranziens hibáknak ellenálló, jól skálázható rendszereket építhetünk. Azure serverless PaaS szolgáltatások (pl. Azure Function, Azure Service Bus, Azure Storage, CosmosDB) használatával pedig gyakorlatilag üzemeltetési feladatok nélkül tudunk egy elosztott, hibatűrő, automatikusan skálázódó, nagy rendelkezésre állású rendszer költséghatékonyan üzemeltetni.

A téma során egy ilyen rendszert kell kifejlesztened.

Konkrét feladat

A konkrét feladat egy egy olyan rendszer megvalósítása Azure serverless technológiákra építve, amely legalább három mikroszolgáltatásra bomlik, és azok együtt adnak egy funkcionális alkalmazást. A mikroszolgáltatások Azure serverless szolgáltatások közül legalább három különbözőt használnak.

A webalkalmazás témája lehet egy az alábbiak közül, vagy saját ötlet:

- Naptár szinkronizáció: Google és Microsoft fiókok közötti naptár szinkronizálás (API-n keresztüli lekérdezés és események kezelése, egyszerű konfigurációs felület).
- Idősor előrejelzés: idősoros adatok alapján előrejelzések készítése, lásd pl. Amazon Forecast.
- Saját ötlet hasonló komplexitással.

Előkövetelmények


A feladat célja egy komplex rendszer elkészítése a serverless platform specialitásaira koncentrálva. Ennek során számos technológia felhasználására van szükség. Ezen téma kereteiben azonban limitált a technológiai ismerkedésre fordítható idő, ezért a téma sikeres teljesítéséhez szükséges az alábbi technológiák ismerete:

- Bármely Azure Function által támogatott backend technológia.
- Single-page application (SPA) frontend keretrendszerek (Angular, React, Vue.js, ...) legalább alapvető szinten,
- Avagy Blazor.

Ha bizonytalan vagy ezzel kapcsolatban, egyeztessünk a jelentkezés előtt.

Félév végére elérendő cél

A pontos tárgy függvényében (önlab/szakdolgozat/diplomaterv) a célokat az alábbiak figyelembevételével határozzuk meg egy vagy két féléves munkára tervezve.

Minimum követelmény (azaz a teljesítéshez feltétlenül szükséges)
- Legalább három mikroszolgáltatásra bomló rendszer
- A mikroszolgáltatások Azure serverless platformon futnak és annak szolgáltatásai közül legalább hármat használnak
- Működést bemutató dokumentáció
- Szorgalmi időszak végéig személyesen bemutatott eredmény

Elvárt követelmény (ez szükséges a jó jegy eléréséhez)
- Működőképes felhasználói felület SPA/Blazor technológiával
- Üzenetsor alapú kommunikáció legalább egy esetben
- A rendszer Azure-ba publikálva fut és működőképes

A jeleshez ill. iMsc pontok megszerzéséhez szükséges
- Rendszeres beszámoló a munka menetéről és folyamatos, látható előrehaladás
- Egyeztetés szerint válaszható

   - A rendszert CI/CD folyamat telepíti Azure-ba
   - Naplózás és monitorozás Azure-ban
   - AppService-alapú bejelentkezés támogatás

Jelentkezés

A témára való jelentkezés előtt egyeztessünk. Keress Teams-en vagy emailben, és kérlek, kezdd azzal, hogy miért ez a téma érdekel téged.

Maximális létszám: 2 fő