Szöveges és vizuális editor tervezése és implementálása a DMLA keretrendszerhez

2021-2022 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

Napjainkban az ipar által megfogalmazott igények a modellalapú szoftverfejlesztés területén a korábbi megoldásoknál rugalmasabb, ugyanakkor szigorúbb módszereket követelnek. Egyre inkább elvárás, hogy a specifikáció lépésenkénti finomítását a fejlesztési folyamat során könnyen és folyamatosan tudjuk elvégezni a modellek dinamikus módosításával. Számos olyan klasszikus modellezési módszer van, ami a kétszintű megközelítést támogatja. Ezek a megoldások azonban nehézkesek az ipari követelmények követésében, rugalmatlanok és a kiegészítő, komplex összefüggések gyakran csak erőltetve adhatóak hozzá a modellekhez. A módszer rugalmatlanságát feloldja, ha többszintű metamodellezést alkalmazunk, ahol a szintek jobban megfeleltethetőek a valóságban megjelenő absztrakciós szinteknek. A többszintű metamodellezés ugyanakkor több új problémát is felvet, sőt, magának a példány - típus kapcsolatnak az újragondolását is szükségessé teszi. Az elmúlt évtizedben számos olyan megközelítés jelent meg a szakirodalomban, amely a többszintű metamodellezés elveinek kidolgozását, pontosítását célozta meg

A tanszéki kutatásként indult Dynamic Multi-Layer Algebra (DMLA) megközelítés több szempontból is újszerű eljárásokat alkalmazva képes a modern ipari igényeinek minden szempontból megfelelő megoldást adni. A DMLA megközelítés jelenleg kutatási fázisban jár, ahol a kezdeti koncepciók kidolgozását követően nagy szükség van egy olyan editor elkészítésére, amely nagyban elősegítené a többszintű DMLA modellek szerkesztését.

A hallgató feladata bekapcsolódnia a DMLA kutatócsoport munkájába és egy szöveges/vizuális editor tervezése és implementálása a DMLA keretrendszerhez. Feltételek

  • Érdeklődés
  • Angol

Maximális létszám: 4 fő