Beágyazott ipari adatgyűjtő központi magjának fejlesztése Microsoft .Net rendszerben

2022-2023 ősz

Hardver (és szoftver firmware)

Téma leírása

Az iparban általánosan egyre elterjedtebb az adat vezérelt működés. Ebben egyebek mellett nagy szerepet kap a gyártási és termelési folyamatok adatainak egyre szélesebb körű gyűjtése és elemzése. A modern felhő alapú megoldásoknak integráns részét képezik azok a terepközeli, beágyazott eszközök, amelyeket a hálózat határára helyezve lokálisan valósítanak meg kritikus adatgyűjtési, feldolgozási és átmeneti adattárolási funkciókat.

Az iparban számos alkalmazási területen van szükség felhő alapú rendszerekbe történő adattovábbításra olyan berendezésekből és folyamatirányító rendszerekből, amelyek valamilyen oknál fogva önmagukban nem alkalmasak ilyen feladatra. Ezekben az esetekben hasznosak azok az adatkoncentrátorok, amelyek a berendezések mellé telepítve, beágyazott módon, széleskörű kommunikációs lehetőségekkel felruházva megvalósítják az alapvető adatgyűjtési, elsődleges feldolgozási és adattárolási feladatokat és az így képzett adatokat onpremises vagy cloud környezetbe továbbítják.

A hallgató feladata, hogy egy ilyen beágyazott eszköz fejlesztésébe becsatlakozva részt vegyen annak központi feldolgozó és általános adattárolási moduljának megtervezésében és megvalósításában.

A hallgató feladatai:

Ismerje meg a tipikus ipari adatgyűjtési és alapvető adatfeldolgozási funkciókat, elsősorban a gyógyszeripari, vegyipari és energetikai technológiák igényeit figyelembe véve.
Ismerje meg a Microsoft .Net keretrendszer Linux környezetben való alkalmazási lehetőségét.
Vizsgálja meg, hogy milyen széles körben elterjedt, standard adatbázis kezelő lehet alkalmas az adattárolási feladat megvalósítására, figyelembe véve a hardver korlátokat, a várható adatmennyiségeket, az operációs rendszert és a .Net
integrálhatóság szempontjait.)
Tervezze meg és implementálja az adatok és események tárolásához szükséges lokális adatbázist.
Készítse el a mérési adatok és események adattárolását megvalósító szoftver modult, illeszkedve a rendszer többi szoftver komponenséhez.
Készítsen egy minta alkalmazást, amely a rendszer többi szoftver moduljainak integrálásával bemutatja az adattárolási funkciók működését.


Külső partner: PRODACONT Plusz Kft. - Vámosi Péter

Maximális létszám: 2 fő