Fórumrendszer kialakítása modern Java alapú webalkalmazáshoz

2022-2023 ősz

Szoftver

Téma leírása

A webalkalmazásokban gyakran szükséges vagy hasznos egy fórumot létrehozni, ahol a felhasználók egymással visszakereshető módon gondolatokat cserélhetnek. Egy ilyen fórum tipikusan támogatja (akár többszintű) kategóriák és témák létrehozását, azokon belül posztokat, a posztokban formázást, illetve a válaszposztok eredetihez kapcsolását stb. Egyszerűbb webalkalmazásokhoz sok ilyen lehetőség elérhető, pl. a Drupal CMS rendszer is képes fórumokat kezelni, illetve a phpBB is egy komplett PHP-ban írt fórumot támogat.

Az alkalmazások egy másik csoportja azonban egyedi fejlesztésként készül el egyedi igényekre, és tipikusan Java backendet használ REST API-val, amelyhez egy JavaScript keretrendszerben - pl. React, Angular - írt frontend kapcsolódik. Ezekhez a rendszerekhez már kevésbé érhető el kész vagy félkész megoldás, pedig ezeknél is gyakran hasznos lenne egy fórum. A fórumrendszer egyedi kifejlesztése pedig időigényes és felesleges lenne, ha létezne (fél)kész mivel egyébként a fórumok jellemzői hasonlóak, és jól általánosíthatók.

A hallgató feladata ezen a témán annak a vizsgálata, hogy létezik-e (fél)kész fórum megoldás Java alapi REST API-t használó egyedi szoftverekhez. Érdekes lehet annak a megvizsgálása is, hogy egy másképp íródott fórumot (pl. phBB) hogyan tudnánk egy ilyen rendszerbe integrálni (authentikáció, egységes felület stb.) Ha semmilyen megoldás sem létezik, akkor végső soron egy saját újrahasználható fórum komponens készítése jelenti a megoldást. A választott irányhoz egy prototípus alkalmazást is kell készíteni, amelybe a fórum integrálódik.

A téma továbbvihető későbbi félévekre, sőt, teljes és alapos kidolgozása valószínűleg több féléves munka. 

Feltételek

  • Java
  • angol

Maximális létszám: 2 fő