GPU alapú augmentáló könyvtár neurális hálók tanításához ipari alkalmazásba (Siemens)

2022-2023 ősz

Nincs megadva

Téma leírása

GPU alapú augmentáló könyvtár neurális hálók tanításához ipari alkalmazásba
GPU based augmentation library for neural network training in industrial application


A modern neurális hálóknak óriási tanítóadat igényük van. Látszólag az autóipar sorozatgyártott termékei esetén rendelkezésre áll a sok adat, azonban ez az adathalmaz rendkívül kiegyensúlyozatlan; a sok jó termék mellett csupán alacsony számban jelennek meg a hibás termékek. Ennek a problémának a csökkentésére a tanító adatokat augmentálni, azaz mesterségesen torzítani lehet, hogy új mintákat hozzunk létre. Legtöbb esetben az augmentációban szereplő transzformációk matematikai szempontból egyszerűek, azonban gyors végrehajtásuk kritikus ezért GPU alapú párhuzamos implementációt érdemes használni.

 

A hallgató feladata egy olyan függvénykönyvtár létrehozása, mely GPU-ra optimalizált augmentáló eljárásokat tartalmaz. A feladat végrehajtása során a hallgató megismerkedhet egy ipari alkalmazásra optimalizált mesterséges intelligencia környezettel és megismerheti a csapatmunkában való részvételt. A feldolgozandó anyag és feladatok leírása:

  • A szakirodalomban megjelenő augmentáló algoritmusok megismerése
  • A közösségi hálón megtalálható augmentáló könyvtárak feltérképezése 
  • Algoritmusok implementálása GPU-ra történő programozással
  • Eredmények elemzése
  • Dokumentáció készítése

Külső partner: Siemens

Maximális létszám: 2 fő

Konzulens

Lengyel László Dr. fényképe

Lengyel László Dr.
Tanszékvezető helyettes, egyetemi tanár

Q.B208.
+36 (1) 463-2870