Geometriai kalibrációs algoritmus fejlesztése

2022-2023 ősz

Szoftver

Téma leírása

A hallgató feladata egy okmányolvasó készülék C++-ban írt geometriai kalibráció algoritmusának
megismerése és refaktorálása.

Az algoritmus az eszköz ARM processzorán fut, és az eszköz képszenzorával készült sakktáblás
képet elemzi. Az algoritmus kimenete a geometriai torzítás (képmezőelhajlás) javításához szükséges
kalibrációs pontokat állítja elő. A feladat az algoritmus megértése mellett a meglévő legacy kód unit
tesztekkel történő lefedése és tervezési mintákra történő refaktorálása. A feladat megoldása során a
hallgató megismeri az ARM architektúrát és képes lesz PC-n fejleszteni egy ettől eltérő platformra
keresztfordító segítségével.

A hallgató feladatai a következők lesznek:
Ismerje meg a fénykorrekciós/geo kalibrációs algoritmust és annak működését.
Igazolja a helyes működést unit tesztek segítségével.
Refaktorálja tervezési mintákra az algoritmust.
Vizsgálja meg kódminőségi szempontokból (pl. hatékonyság és olvashatóság) a kapott eredményt.
Értékelje az elért eredményeket, és tekintse át a továbbfejlesztési lehetőségeket.

 


Külső partner: AR-IP Kft.

Maximális létszám: 1 fő