Raktári folyamatok modellezése és optimalizálása szimuláció segítségével

2022-2023 ősz

Nincs megadva

Téma leírása

A napjainkra jellemző, folyamatosan változó piaci igények nemcsak a cégek gyártási részlegeit állítják nehéz helyzet elé, hanem az azokhoz szorosan kötődő raktárakat is. Mindemellett, a sok manuális művelet miatt a logisztikai folyamatok is csak részlegesen átláthatóak, a bennük lévő fejlesztési potenciál nem csak nehezen azonosítható és átlátható, de kiaknázása sem könnyű feladat. 

A komplex rendszerek vizsgálatát napjainkban szimulációs modellekkel végzik. Számos ipari alkalmazási területen a diszkrét-esemény alapú szimulációs szoftverekkel készített modellek a legelterjedtebbek. A valóság virtuális mását létrehozva, majd a modellt validálva lehetőség nyílik a vizsgált rendszer elemzésére, optimalizálására és „Mi lenne, ha…?” kísérletek elvégzésére anélkül, hogy a valóságban bárminemű változtatást végeznénk. Ezzel elkerülhetőek a valós rendszeren való kísérletezések során eredő kiesések. Sok esetben a rendszerről részletesebb képet is mutathat egy jól felépített modell, így a rejtett tartalékok is könnyebben felfedezhetőek.

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie: 

  • Ismerje meg a raktárakhoz és raktári folyamatokhoz kapcsolódó alapfogalmakat, a raktárakra jellemző tárolási és anyagmozgatási eszközöket és erőforrásokat, illetve a gyakori tárolási logikákat. 
  • Ismerje meg a diszkrét-esemény alapú szimulációs modellezést. 
  • Ismerje meg az AnyLogic szimulációs szoftvert, vizsgálja meg, hogy milyen modulok állnak rendelkezésre raktározási folyamatok modellezéséhez. 
  • Ismerje meg a vizsgált rendszert és annak határait, definiálja a rendszer elemzéséhez szükséges főbb teljesítménymutató mérőszámokat.
  • Hozza létre és mutassa be a vizsgált rendszer szimulációs modelljét. 
  • Elemezze a létrehozott modellt az előre definiált teljesítménymutatók alapján. Mutassa ki a főbb szűk keresztmetszeteket. 
  • Tegyen javaslatot a rendszer folyamatainak optimalizálási lehetőségeire. 

Külső partner: EPIC InnoLabs Nonprofit Kft. - Czirkó Dávid

Maximális létszám: 2 fő