Szimulált és valós Time-of-Flight szenzorok összehasonlítása

2022-2023 ősz

Szoftver

Téma leírása

A feladat célja különböző szimulált szenzorok viselkedésének közelebb hozása a valósághoz. Egy olyan szoftver elkészítése a feladat, amivel lehetséges valós Time-of-Flight szenzorok(radar, LiDAR)sajátosságainak analizálásaésvizualizálása. Akapott eredmények segítségégével fejleszteni lehet a szimulációt. A szoftvernek képesnek kell lennie valós és szimulált szenzorokpontfelhőjénekkamera képre vetítésére, így láthatóvá téve a főbb különbségeket. A szoftver Python nyelven készül.

Külső téma

Maximális létszám: 1 fő