Állapotbecslő fejlesztése GPS és IMU felhasználásával

2022-2023 tavasz

Hardver (és szoftver firmware)

Téma leírása

A modibox egy moduláris adatgyűjtő platform, melyet a thyssenkrupp fejlesztett belső felhasználásra, önvezető autós rendszereihez. A platform lehetőséget biztosít arra, hogy alacsony szinten könnyedén, modulárisan lehessen szenzorokat integrálni a rendszerbe. 

A hallató feladata a meglevő modibox hardware-re olyan algoritmust fejleszteni, mely GPS és IMU jelek segítségével megadja az autó 3D konfigurációját (pozíció és orientáció) a globális koordinátarendszerben. A feladat során lehetőséget biztosítunk a hallgató számára, hogy diákmunka keretében csatlakozzon a thyssenkrupp járműirányítással foglalkozó projektjéhez.

A téma az alábbi szakmai területeket érinti, melyek ismerete előnyt jelent a feladatvégzésben:

  • Beágyazott C/C++
  • ST32M család
  • GPS és IMU szenzorok
  • Kalman filter, EKF
  • Beágyazott Hardware
 

A feladatra olyan jelentkezőt várunk, aki szívesen vinné tovább szakmai fejlődését a fent felsorolt technológiákban való elmélyedéssel és emellett kellő motivációt érez a leírt feladathoz, szívesen dolgozik önállóan.

Maximális létszám: 1 fő