Bekerülési költség modellezése a petrolkémiai iparban

2023-2024 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A munka célja egy optimalizálási keretrendszer létrehozása a finomítói és petrolkémiai piaci szereplők versenymagatartásának modellezésére egy képzeletbeli piacon, különböző piaci (termékkereslet és árképzés) és eszköz (különböző finomítói és petrolkémiai termelési szerkezet) forgatókönyvekkel. A modellt úgy kell kidolgozni, hogy figyelembe vesszük a bővülő és a csökkenő piaci igényeket a több termelési eszközből származó több termék esetében. A modell lehetővé kell, hogy tegye az elméleti piaci kínálati optimum kiszámítását a logisztikai távolságok és a különböző előállítási költségek figyelembevételével.

Az egyszerűség kedvéért képzeljünk el egy hálózatot (gráfot), amelynek csomópontjaiban finomítók és benzinkutak, az éleken pedig szállítás (cső, vasút, kamion) található. A cél a benzin/dízel költségének kiszámítása a nyersanyag (nyersolaj), a termelés (finomító) és a szállítási költségek figyelembevételével. Vegyük figyelembe, hogy a különböző szállítási módok eltérő költségekkel járnak. A cél a fent leírt probléma modelljének definiálása és az optimális költség kiszámítása egy adott vállalat számára. Ezután alkalmazzuk a módszert az ugyanabban a régióban versenyző cégekre.

A hallgató első feladata az irodalomkutatás, hogy megértsük az erre a célra alkalmas legmodernebb modellezési technikákat. Átfogó értékelési feltételrendszert kell készíteni, és a legmegfelelőbb modellezési megoldást kell kiválasztani. Javasoljuk az eredmények megjelenítését is, de a munka kísérleti részében a műszaki modellezési megoldásra kell helyezni a hangsúlyt. A kísérleti résznek tartalmaznia kell a kidolgozott modell leírását és az eredményt az adott piaci és eszköz viszonyokon. A modellezési megoldás alkalmasságát, gyakorlatiasságát és robusztusságát is bizonyítani kell.


Külső partner: MOL

Maximális létszám: 10 fő