Elektronikus áramkörök tervezése és építése régen és napjainkban

2023-2024 tavasz

Hardver (és szoftver firmware)

Téma leírása

A feladat megoldása során a hallgató tegyen kitekintést a múltban alkalmazott áramkörtervezés és gyártás irányában. Tegyen kitekintést a napjainkban alkalmazott tervezési technológiák (CAD programok), áramkörszimulációs programok és nyomtatott áramkörtervező programok alkalmazására. A feladat végrehajtása során tervezzen meg egy áramkört, amelyet egy kereskedelmi forgalomban kapható készülékházba illeszt. A megtervezendő áramkör a témaválasztás során kerül kiválasztásra. A hallgatóval a további alábbi részletek és elvárások a konzultációk során kerülnének egyeztetésre:

  1. Tegyen kitekintést a múltban alkalmazott áramkör tervezés és gyártás irányában.
    A fejezetben vázolja fel és ábrákkal támassza alá a tervezési technológiák generációs fejlődését. (nyomtatott áramköri lapok kézi tervezésétől kiindulva a számítógépes rajzolóprogramon keresztül a CAD programokig);
  2. Tegyen kitekintést a napjainkban alkalmazott tervezési technológiák (CAD programok) alkalmazására, áramkörszimulációs programok és nyomtatott áramkörtervező programok. A napjainkban használt elterjedt tervezőszoftverek általános bemutatása. A terjedelmi korlátokkal és az arányok betartásával mutassa be a feladatmegvalósítás során alkalmazott szoftvereket;
  3. Adott feladatot ellátó hardver műszaki tervezése. A feladat megvalósítása során a hallgatónak a szakdolgozatában egy alapvető gyengeáramú villamosmérnöki tervezési feladatot kell végrehajtania. A feladat végrehajtása során tervezzen meg egy áramkört, amelyet egy kereskedelmi forgalomban kapható készülékházban helyezzen el. A tervezést követően a gyártás gazdasági előkészítéséhez határozza meg az alkatrészek beszerzési költségét (a dolgozat írásakor elérhető kereskedelmi cégek ajánlatai alapján). A feladatról készítsen megfelelő mélységű műszaki és gazdasági dokumentációt. (A tervezési feladat a témaválasztás során kerül meghatározásra.)

Feltételek

  • hardvertervezési ismeretek

Külső partner: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Maximális létszám: 1 fő