Keverék modellek a Raman spektroszkópiában

2023-2024 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A Raman-spektroszkópia azon a jelenségen alapszik, hogy a fény hullámhossza megváltozik, ha a tárgyakról szóródik. A hullámhossz változása a tényleges anyagtól függ. A különböző hullámhosszokon mérve az intenzitást megkapjuk a fény spektrumát. Példa egy ilyen spektrumra itt található: https://www.researchgate.net/figure/A-typical-Raman-light-scattering-spectrum-of-an-ASH-Si-structure-revealing-N-H-Si-F_fig4_46579103

A fenti spektrum eloszlások keverékével, konkrétabban Gauss és Lorentz eloszlások keverékével modellezhető. A témakör célja olyan algoritmusok kidolgozása, amelyek gyakorlati alkalmazásokban képesek modelleket azonosítani és tényleges spektrumokhoz illeszteni.

Maximális létszám: 10 fő