Nyelvi modellek alkalmazása pénzintézeti szoftverfejlesztésben

2023-2024 tavasz

Szoftver

Téma leírása

Az érdeklődő feladata a nyelvi modellekben és mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek vizsgálata és alkalmazhatóságának elemzése gyakorlati példákon keresztül.

 

A pénzintézet saját szoftverfejlesztési munkája során előálló programkód és kapcsolódó dokumentáció üzleti titoknak minősül. Ezért aggályos ezen tevékenység kapcsán a felhő alapú szolgáltatások alkalmazása. Az elmúlt évek mesterséges intelligencia (MI) fejlődéses azonban a szoftverfejlesztésben vonzó lehetőségeket kínál, amellyel csökkenthető a "time to market" és a fejlesztések költsége is. 

Feladat:

-  Felmérni és bemutatni, hogy egy magyar pénzintézet milyen körülmények között, milyen célra  és hogyan alkalmazhatja az MI eszközöket a szoftverfejlesztési folyamatban. 

-  Fel kell mérni a kapcsolódó kockázatokat (SWOT) és azok enyhítésének lehetséges módjait (szabályzók, kontrollok). 

-  Be kell mutatni, hogy egyes IDE eszközök milyen MI támogatást képesek biztosítani. 

- Módszertan kidolgozása, amely alkalmazásával egy pénzintézet szoftverfejlesztője az elérhető legalacsonyabb kockázattal alkalmazhat MI eszközöket munkája során. Ehhez példák és legjobb gyakorlat bemutatása is szükséges. 

 

A félév során a munka közösen történne a külsős partnerrel és az egyetemi konzulenssel. A félév eleje ismerkedéssel indulna a technológiák és a céges lehetőségek területén, majd kialakulna egy cél/prototípus/demo, melynek a megvalósítása a félév során történne, de a téma akár következő félévben is folytatható.

A téma keretében várhatóan heti 1 alkalommal történne konzultáció ahol az egyetemi konzulens és a külsős konzulens is részt vesz, itt a státusz átbeszélése és a következő heti feladatok kitűzése lenne a cél.


Külső partner: Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

Maximális létszám: 3 fő