Strukturált keresőkifejezés fordító készítése PyParsing segítségével (Artillence)

2023-2024 tavasz

Szoftver

Téma leírása

Részletes keresési funkciót gyakran egy SQL nyelvhez hasonló nyelv definiálásával készítenek, ahol az egyes mezők tartalmára lehet feltételeket megadni, valamint a feltételek közötti logikai kapcsolatot lehet specifikálni. Egy ilyen funkciót megvalósító alkalmazás a DjangoQL (https://github.com/ivelum/djangoql). Implementációját tekintve a DjangoQL a Python Lex-Yacc (PLY) könyvtárat használja, hogy a nyelvet statikusan, előre meghatározza. Ez az architektúra azt a megkötést vonzza magával, hogy új operátort nem lehet a nyelvhez futás időben definiálni, ami egy kötöttséget okoz.

A hallgató feladata a Python Lex-Yacc (PLY) alapú DjangoQL alkalmazásban lecserélni a keresőkifejezés fordító backendet és frontendet a PyParsing könyvtárra, azzal a céllal, hogy dinamikusan lehessen operátorokat definiálni a nyelvhez. Ezen a feladaton keresztül a hallgató megismerkedhet a modern fordítók és a Django web keretrendszer működésével, valamint elmélyítheti a tudását az SQL adatbázisok működése terén.


A portálon való jelentkezés után vedd fel a kapcsolatot a konzulenssel a további teendőkkel kapcsolatban!


Külső partner: Artillence

Maximális létszám: 1 fő