Kliensoldali technológiák (VIAUAC02)

Tárgy hivatalos adatlapja: http://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUAC02

 

Tárgykövetelmények

Gyakorlat

 • A gyakorlatok során az aktív részvétel érdekében a jegyzőköny készítésétől eltekintünk.
 • A gyakorlat végén a gyakorlatvezető kérheti a hallgatókat elkészült szoftverük bemutatására. Amennyivben ezzel kapcsolatban jelentős tartalmi/minőségi kifogásokat fogalmaz meg, a részvétel igazolását megtagadhatja.
 • Oktatási szünet, vagy előre nem látható okból elmaradó gyakorlat teljesítettnek számít, és a gyakorlatok sorrendjét nem változtatja meg.
 • Az aláírás feltételeként 7 gyakorlat közül 5 teljesítése elvárt. Az elmulasztott gyakorlatok pótlására (a 7. alkalom kivételével) nincs lehetőség.

 

Zárthelyi

 • Időpontja: 9. hét (pótlás 11. hét), további pótlási lehetőség nincs
 • A dolgozatot kérdései az azt megelőző összes előadás anyagaiból kerülnek ki
 • A kérdések vegyesen fognak elméleti (kifejtős és feleletválasztós) és egyszerűbb programozási feladatokat tartalmazni. 
 • A feladatokat az általunk kiosztott papíron kell megoldani, a megoldáshoz (tollon kívül) semmilyen segédeszköz nem használható
 • A zárthelyi eredmények felkerülnek a tárgy honlapjára, a dolgozatok megtekintése csak a meghirdetett időpontban lehetséges.
 • Az aláírás feltétele a legalább elégséges szintű zárthelyi (min. 50%).

 

Házi feladat

 • Házi feladatként a tárgyhonlapon meghírdetett feladatok valamelyikét kell egy (listából) választott kliensoldali technológiával önállóan megoldani.
 • A házi feladat kiírásokat és követelményeket a publikus anyagok alatt külön hírdetjük meg
 • Lehetőség van egyedi feladat megvalósítására is. Ezt a gyakorlatvezetővel legkésőbb a 4. hétig egyeztetni kell. Az egyedi témák pontozási szempontjai megegyeznek a meghírdetett témákéval.
 • Az aláírás feltétele a házi feladat elégséges szintjének (50%) elérése
 

Tárgy teljesítése

 • A tárgy írásbeli vizsgával zárul. Vizsgára csak aláírással rendelkezők jelentkezhetnek.
 • A végső jegy kialakulása:
 • Zárthelyi (max 30 pont)
 • Házi feladat (max 20 pont)
 • Vizsgadolgozat (max 50 pont)
 • A vizsgadolgozaton (gyakorlat és zárthelyi hozott pontoktól függetlenül) min. 50% teljesítése szükséges.
 
 • A jegy a pontszámok alapján:
 • 0-49: elégtelen
 • 50-59: elégséges
 • 60-69: közepes
 • 70-84: jó
 • 85-100: jeles

Előadások, gyakorlatok ütemezése

Előadások

 • Minden hét hétfő 12:15 IB025

Gyakorlatok

 • A beosztás és az értékelés a Moodle rendszerben történik


Az előadás és gyakorlat anyagok bejelentkezés után érhetőek el.

Számonkérések

Zárthelyi, vizsga

A zárthelyi, pótzárthelyi és vizsgáztatás írásban történik. Segédeszköz haszálata nem megengedett. A személyazonosság igazolásához fényképes igazolvány szükséges.

Pótlások

A zárthelyi a szorgalmi időszakban pót zárthelyivel pótolható. A gyakorlatok pótlására a félév során nincs lehetőség (cserébe 2 igazolatlan hiányzást elfogadunk). Az előző alól kivétel a 7. gyakorlat (házi beadás), melyre a pótlási héten adunk egy 2. lehetőséget.

 

Hírek   A tárgy híreinek olvasása RSS-en keresztül

Nincsenek aktuális hírek a tárgyhoz. Ha a később megjelenő hírekről azonnal értesülni szeretne, iratkozzon fel az RSS csatornánkra.

Régebbi hírek »

Jegyzetek