Kliensoldali technológiák (VIAUAC02)

Tárgy hivatalos adatlapja: http://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUAC02

Felkerültek a záróvizsga kérdések, a publikus anyagok blokkból letölthető a tételsor. JavaFX-es téma a záróvizsgán nem lesz.

Tárgykövetelmények

A tárgy tematikája, az előadások és a gyakorlatok időbeosztása megtalálható a publikus anyagok között.

Gyakorlat

 • A tárgyhoz 7 gyakorlat tartozik, a gyakorlatokat minden páros héten a Neptunban megjelölt időpontban tartjuk.
 • A gyakorlatok teljesítése az aláírás feltétele. A 7 gyakorlat közül 5 teljesítése elvárt (lásd tantárgyi adatlap).
 • A gyakorlat teljesítése a gyakorlaton történő aktív részvételhez és a jegyzőkönyv leadásához kötött. A jegyzőkönyv leadásának határideje a gyakorlatot követő hét hétfője (csoporttól függetlenül), illetve 14. héten a szorgalmi időszak utolsó napja, 14. hét péntekje. A gyakorlaton történő részvételt a gyakorlatvezető ellenőrzi, és a jegyzőkönyveket is a gyakorlatvezető értékeli.
 • A gyakorlat jegyzőkönyvet 0-4 közötti ponttal értékeli a gyakorlatvezető. Teljesítettnek a legalább 1-pontos jegyzőkönyv számít. A nem leadott jegyzőkönyv jelenlétnek, de teljesítetlen gyakorlatnak minősül.
 • A legjobb 5 jegyzőkönyv pontszáma beleszámít a jegybe.
 • Oktatási szünet, vagy előre nem látható okból elmaradó gyakorlat teljesítettnek számít, és a gyakorlatok sorrendjét nem változtatja meg, ugyanakkor a pontszámításban nem vesz részt.
 • A gyakorlatokra készülés és önálló munka végzése a gyakorlat egy részében elvárt.


Zárthelyi

 • Időpontja április 11. (kedd) 8:00-10:00, Q-II terem (10.hét) 
 • A dolgozatot kérdései az első 13 előadás anyagaiból kerülnek ki (tehát JavaFX már csak a vizsgán lesz számon kérve)
 • A kérdések vegyesen fognak elméleti (kifejtős és feleletválasztós) és egyszerűbb programozási feladatokat tartalmazni. 
 • A feladatokat az általunk kiosztott papíron kell megoldani, a megoldáshoz (tollon kívül) semmilyen segédeszköz nem használható
 • A zárthelyi eredmények felkerülnek a tárgy honlapjára, a dolgozatok megtekintése csak a meghirdetett időpontban lehetséges.
 • Az aláírás feltétele a legalább elégséges szintű zárthelyi (min. 50%).
 

Tárgy teljesítése

 • A tárgy írásbeli vizsgával zárul. Vizsgára csak aláírással rendelkezők jelentkezhetnek.
 • A végső jegy kialakulása:
  • Legjobb 5 gyakorlat pontszáma (max 20 pont)
  • Zárthelyi (max 20 pont)
  • Vizsgadolgozat (max 60 pont)
  • A vizsgadolgozaton (gyakorlat és zárthelyi hozott pontoktól függetlenül) min. 40% teljesítése szükséges.
 • A jegy a pontszámok alapján:
  • 0-49: elégtelen
  • 50-59: elégséges
  • 60-69: közepes
  • 70-84: jó
  • 85-100: jeles

Előadások, gyakorlatok

Előadások

 • Neptun szerint
 • Páratlan hét hétfőn 12:15 QBF12
 • Minden hét kedd 10:15 QBF12


Gyakorlatok

 • Neptunban felvett kurzus szerint
 • Terem beosztás második héttől a tárgy publikus anyagai között


Az előadás és gyakorlat anyagok bejelentkezés után érhetőek el.

Számonkérések

Gyakorlat jegyzőkönyvek

A gyakorlatokon, illetve utánuk készített jegyzőkönyvek esetén elvárás a munka igényes dokumentálása. A jegyzőkönyvhöz a kiadott sablon használata kötelező. A sablon egyben minta jegyzőkönyv is, ennek megfelelő stílusú, minőségű munka beadása elvárt. A jegyzőkönyv dokumentuma mellé az elkészített kódok beadása szükséges. A jegyzőkönyvet a gyakorlat vezetők osztályozzák 0-4 közötti skálán. A gyakorlat teljesítésének feltétele a legalább 1 pontos jegyzőkönyv határidőig történő leadása.

A jegyzőkönyvek beadása a tárgy honlapján történik bejelentkezés után. Az eredmények ugyanitt követhetőek. A jegyzőkönyvek határidőn tűli beadását a honlap nem engedi.

Zárthelyi, vizsga

A zárthelyi, pótzárthelyi és vizsga írásban történik. Segédeszköz haszálata nem megengedett. A személyazonosság igazolásához fényképes igazolvány szükséges.

Pótlások

A zárthelyi a szorgalmi időszakban pót zárthelyivel és a pótlási időszakban aláíráspótló vizsgával pótolható. A gyakorlatok pótlására a félév során, illetve indokolt esetben (pl. betegség) a pótlási héten lesz lehetőség, amely a gyakorlatokon megoldott feladatokhoz hasonló önálló munkával történik.

Hírek   A tárgy híreinek olvasása RSS-en keresztül

PótZH

április 25, 8:15, QBF15
(Kővári Bence Dr., 2017.04.18. 10:21) · Bővebben »

Régebbi hírek »

Jegyzetek