Aktuális hírek   A tanszék híreinek olvasása RSS-en keresztül

 • RRT vizsgaidőpontok

  Értesítem a Robotirányítás rendszertechnikája c. tantárgy hallgatóit, hogy a tantárgy vizsgaidőpontjai a következők:

  1. 2020. december 16. (Sze) 8h30-10h, (elővizsga)
  2. 2021. január 6. (Sze) 8h30-10h
  3. 2021. január 13. (Sze) 8h30-10h
  4. 2021. január 20. (Sze) 8h30-10h


  Az elővizsgán is csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik érvényes aláírással rendelkeznek (sikeres ZH). A vizsgákon a létszámkorlát 50 fő.

  Valamennyi vizsga írásbeli, a zárthelyikhez hasonlóan a Moodle rendszerben lesz megtartva. A javítást követően aznap délután 15h-tól tartunk eredményhirdetést, a javítások ekkor tekinthetők meg, Teams értekezlet formájában kérdéseket is fel tudnak tenni.

  A vizsga a kari Moodle rendszerben (https://edu.vik.bme.hu/) megtartott, 2 részből álló elektronikus számonkérés lesz: 1) 12 db részletesebb számolást nem igénylő, jellegét tekintve feleletválasztós kérdéssel, 2) ezt követően 2 db részletes kidolgozást igénylő "számolós/kifejtős" feladattal. A feleletválasztós kérdések között a megoldás során csak előre lehet haladni, visszalépési lehetőség nincs. A Moodle rendszer ugyanazokat a kérdéseket és válaszlehetőségeket hallgatónként véletlenszerű sorrendben teszi fel. Egy kérdésre egy vagy több válasz is lehet helyes (valamennyi helyes válasz bejelölése adja ki a feladat maximális pontját), rossz válasz adása az adott kérdés pontszámát mindenképpen nullázza. Az első részt követi a második. A második részben a feladatok tetszőleges sorrendben oldhatók meg (de mindkét részbe mindenki csak egyszer tud belépni). A megoldási idő 45+30 perc, a kezdési időpontok sorban: 8h30, 9h20 (a második rész előtt 5 perc szünet). A Moodle rendszerbe pontosan a megadott kezdési időpontokban tudnak belépni, a rendszer a megadott idő elteltével automatikusan lezár. A két részben elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok

  • 0-44.99 pont:   elégtelen (1)
  • 45-59.99 pont: elégséges (2)
  • 60-74.99 pont: közepes (3)
  • 75-89.99 pont: jó (4)
  • 90- pont:         jeles (5)


  A vizsga eredményébe 30%-os súllyal beszámít a zárthelyin elért pontszám.

  Az írásbelire készítsenek elő íróeszközt, 1-2 üres lapot, számológépet, kifejtős megoldásoknál a beszkenneléshez szükséges eszközet. Ezeken kívül más segédeszköz nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.

  Dr. Tevesz Gábor
  tantárgyfelelős

 • MAR vizsgaidőpontok

  Értesítem a Mikrokontroller alapú rendszerek c. tantárgy hallgatóit, hogy a tantárgy vizsgaidőpontjai a következők:

  1. 2020. december 14. (H) 8h30-10h30, (elővizsga)
  2. 2020. december 21. (H) 8h30-10h30
  3. 2021. január 11. (H) 8h30-10h30
  4. 2021. január 18. (H) 8h30-10h30


  Az elővizsgán is csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik érvényes aláírással rendelkeznek (sikeres ZH és elfogadott házi feladat). A házi feladat elővizsgáig történő kiértékelése csak abban az esetben biztosított, ha a (hibátlan) megoldás és dokumentáció a szorgalmi időszak végéig feltöltésre került a tanszéki portálra.

  Valamennyi vizsga írásbeli, a zárthelyikhez hasonlóan a Moodle rendszerben lesz megtartva. A javítást követően aznap délután 15h-tól tartunk eredményhirdetést, a javítások ekkor tekinthetők meg, Teams értekezlet formájában kérdéseket is fel tudnak tenni.

  A vizsga a kari Moodle rendszerben (https://edu.vik.bme.hu/) megtartott, saját választásuk szerint 2 vagy 3 részből álló elektronikus számonkérés lesz: 1) 10 db részletesebb számolást nem igénylő, jellegét tekintve feleletválasztós kérdéssel, 2) ezt követően 2 db részletes kidolgozást igénylő "számolós/programozós" feladattal, 3) majd a végén IMSc pontok szerzéséért újabb 2 részletes kidolgozást igénylő feladattal. A feleletválasztós kérdések között a megoldás során csak előre lehet haladni, visszalépési lehetőség nincs. A Moodle rendszer ugyanazokat a kérdéseket és válaszlehetőségeket hallgatónként véletlenszerű sorrendben teszi fel. Egy kérdésre egy vagy több válasz is lehet helyes (valamennyi helyes válasz bejelölése adja ki a feladat maximális pontját), rossz válasz adása egy jó válasznak megfelelő negatív pontot ad, így az egész feladat pontszáma akár negatív is lehet. Az első részt követi a második, azt pedig a harmadik. Ezekben a részekben a feladatok tetszőleges sorrendben oldhatók meg (de mindhárom részbe mindenki csak egyszer tud belépni). A megoldási idő 40+40+40 perc, a kezdési időpontok sorban: 8h30, 9h10, 9h50. A Moodle rendszerbe pontosan a megadott kezdési időpontokban tudnak belépni, a rendszer 40 perc elteltével automatikusan lezár. Az első két részben elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok:

  • 0-39.99 pont:   elégtelen (1)
  • 40-54.99 pont: elégséges (2)
  • 55-69.99 pont: közepes (3)
  • 70-84.99 pont: jó (4)
  • 85- pont:         jeles (5)


  A vizsga eredményébe 25%-os súllyal beszámít a zárthelyin elért pontszám. A vizsgán 6 IMSc pont szerezhető a 30 pontos feladatsor megoldásában elért pontszám 1/5-ét figyelembe véve (egész számra kerekítést követően). IMSc pont csak jeles eredményű vizsga elérése esetén szerezhető.

  Az írásbelire készítsenek elő íróeszközt, 1-2 üres lapot, számológépet, kifejtős megoldásoknál a beszkenneléshez szükséges eszközet. Ezeken kívül más segédeszköz nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.

  A vizsgákra való felkészülés segítésére 2020.12.11. (P) 16h15-től online (Teams) konzultációt tartunk.

  Dr. Tevesz Gábor
  tantárgyfelelős

 • The mid-term test and the mid-term retake test will be organized online at the following dates and times.

  The mid-term test and the mid-term retake test will be organized online at the following dates and times:

  • Mid-term test: 2020.10.30 (Friday), 14:15 - 15:30

  • Mid-term retake test: 2020.11.06 (Friday), 14:15 - 15:30

  The tests can be written using the BME VIK Moodle system. A guide on how to do this can be found here.

  The tests consist of two parts which have the following properties:

  • Part 1 (Short Questions)

   • Includes 20 short questions (true/false, multiple choice or similar)

   • Each question values 2 points

   • Maximum score: 40 points

   • Time limit: 30 minutes

   • The questions can be answered only in sequential order. There is no possibility to return to a previous question.

   • Opens at the beginning of the timeframe (at 14:15)

  • Part 2 (Elaboration Tasks)

   • Includes 3 tasks which require calculation, short programming, explaining a given program snippet or writing text responses

   • Maximum score: 60 points (tasks can have different point values)

   • Time limit: 45 minutes

   • The tasks can be solved in any order. Navigating back and forth is possible.

   • For those tasks which require calculation, derivation or drawing, it is possible to upload attachments (e.g. a scanned copy or photo of derivations written on paper)

   • Opens after the timeframe of Part 1 (at 14:45)

  All students have to solve the same tasks in both parts, but the order of questions is randomized.

  When the time limit expires before solving all the tasks in the current part, the attempt is submitted automatically and the grade is evaluated according to the answers given so far.

  After finishing Part 1, the second part must be started manually, as the two parts are implemented as separate Moodle quizzes.

  The overall grade is determined according to the sum of scores earned in both parts (maximum 100 points):

  PointsGrade
     85–100       Excellent (5)   
     70–84.99       Good (4)   
     55–69.99       Satisfactory (3)   
     40–54.99       Sufficient (2)   
     0–39.99       Insufficient (1)   

   

  Please note that the mid-term score will weigh 25% of the final grade of the subject: 

  • Final grade = 25% mid-term test score + 75% exam score

  Also note that no aids other than a calculator are allowed for solving the midterm test. For assembly programming tasks a summary of the 8051 instruction set will be made available directly at the given task. Communication with other students is strictly prohibited during the tests!

  In case of technical problems or questions related to any possible ambiguous interpretation of the tasks, you can ask the lecturers directly, who will be available during the time period of the tests. Suitable Teams meetings will be scheduled for this purpose.

  A document summarizing the topics covered by the mid-term test can be found here.

 • The mid-term test and the mid-term retake test will be organized online, using the BME VIK Moodle system.

  The mid-term test and the mid-term retake test will be organized online, using the BME VIK Moodle system.

  The Moodle system can be accessed at https://edu.vik.bme.hu/, after logging in with the EDU ID the actual semester and courses are visible:

   

  After selecting the Microcontroller Based Systems course from the "My courses" section or from the menu on the left, you can see its modules. Currently there is an "Example Test" and a "Mid-term Tests" module:

   

  The "Mid-term tests" module will contain the actual mid-term test and retake test later.

  In the "Example Test" module two Moodle quizzes can be found, which are intended for getting acquainted with the online test format and question types. These two quizzes correspond to the two parts of the real tests, which will have similar format. These example quizzes can be attempted several (unlimited) times. The real mid-term tests will allow only a single attempt.

   

  If you click on the "Attempt quiz now" (or "Re-attempt quiz") button, the attempt is started. Before starting, a warning is displayed that there is a time limit and the timer cannot be paused or restarted during the attempt. You have to confirm in the popup that the attempt can be started.

   

  The figure below shows the view of a single question during the attempt. Next to the question text, the maximum mark of the actual question can be seen in the gray box ("Marked out of 2.00" in the figure). The "Quiz navigation" panel on the left shows the number of questions, the remaining time and a possibility for finishing the attempt at any time.

   

  The navigation method is different in the two parts of the mid-term test:

  • In Part 1 (Short Questions) the questions follow each other in sequential order and there is no possibility to return to previous pages once the "Next page" button is pressed.

  • In Part 2 (Elaboration Tasks) free navigation is possible, i.e. the student can go back and forth between the questions.

  In both parts all students get the same questions but the order of questions can be different.

  When the last question is finished or the "Finish attempt..." option was chosen, a summary page is shown where the "Submit all and finish" button must be pressed to finalize the attempt.

   

  If the time limit expires while solving the tasks, the attempt is submitted automatically and the evaluation is based on the answers given so far.

 • A mérések tervezett időpontjai

  Mérés neve Mérés napja
  MSSQL 2020-09-14
  Reporting Services 2020-09-21
  Entity Framework 2020-09-28
  Web Api 2020-10-05
  Razor 2020-10-12
  Azure 2020-10-19
  Spring MVC 2020-10-26
  Spring Cloud 2020-11-02
  TypeScript 2020-11-09
  Angular 2020-11-16
  Android 1 2020-11-23
  Android 2 2020-11-30
Összes hír »