A tanszék kompetenciái

Az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéken folyó tevékenységek célja az élenjáró műszaki tudományos területekhez kötődő, valós gyakorlati igényeket tükröző tematikák képviselte kihívásoknak megfelelő oktató-alkotó közösség kialakítása. Munkánkat jellemzi a színvonalas, a tárgyak pontos didaktikai felépítésén alapuló oktatás, az előadások, laborok, TDK és PhD tematikák harmonizálása az elméleti és naprakész ipari igényeket megfogalmazó, hazai és külföldi referenciákkal egyaránt rendelkező kutatásainkkal és fejlesztéseinkkel. Hallgatóink magas szintű elméleti tudást, korszerű eszközbázist, rendszerintegrációs jártasságot igénylő feladatok megoldására alkalmas készségeket szereznek, így a nemzetközi versenyeken és TDK konferenciákon elért eredményeik számottevőek. Mérnökképzési elvünk az elméleti és gyakorlati ismereteket egyforma hangsúllyal tiszteletben tartó szemlélet továbbvitele. Oktatási profiljaink és kutatási eredményeink, munkatársaink elérhetősége a www.aut.bme.hu honlapon találhatók.

Irányítástechnika - Vajk István, Hetthéssy Jenő

Egyaránt folytatunk jelentős irányításelméleti kutatásokat és veszünk részt ipari alkalmazások fejlesztésében. Kiemelkedő nemzetközi eredményekkel rendelkezünk az adaptív szabályozások, tanuló rendszerek, a rendszeridentifikáció, a predikciós irányítások, változó struktúrájú rendszerek hajtásrendszerek szabályozása és a nemlineáris dinamika káoszelméleti alkalmazása területén. A kutatási eredmények megjelennek a szabályozástechnika alaptárgy oktatásában. Részvételünk folyamatos az IFAC irányító testületeiben. Tevékenységünk ipari feladatokhoz kapcsolódva szolgálja a gyakorlati képzésünk színvonalát. Robotirányítás rendszertechnikájával szakirány tárgy oktatása és labor gyakorlatok keretében is foglalkozunk. A robotvezérlésekhez kapcsolódóan multiprocesszoros architektúrák fejlesztését, jelfeldolgozó processzorok és mikrokontrollerek többprocesszoros rendszerré integrálását, autonóm robotok kutatását végezzük. További kompetenciánk közlekedési utastájékoztatási rendszerek fejlesztése.

Elektronika-teljesítményelektronika - Varjasi István, Kárpáti Attila

Tevékenységünk színvonalát és elismertségét számos tudományos eredmény, sikeres alkalmazás, ipari díj, felhasznált szabadalom fémjelzi. Az elért eredmények és a korszerű ismeretek oktatásba integrálása folyamatosan valósul meg, amelyet az igényeknek megfelelően a tématerületen szakkönyvek, jegyzetek megjelenése is követ. A jelszintű elektronikai alkalmazások mellett jellemző tématerületeink a tápegységek és teljesítményátalakítók, az orvosi elektronika, valamint a megújuló energiaforrások (napenergia és alternatív energiaforrások), ahol sikeresen ötvözzük a teljesítményfélvezetők (MOSFET, IGBT, IPM) és az információelektronika (DSP, FPGA) fejlődésének eredményeit. Oktatásunkban prioritást élvez az ipar számára is jól használható, naprakész elméleti tudással és gyakorlati alkalmazási készséggel rendelkező mérnökök képzése.

Szoftverfejlesztés - Charaf Hassan

Mindenkori célunk ezen a gyorsan változó területen olyan elméleti és gyakorlati megalapozás biztosítása, amely megfelelően felépített, rendszerezett és hasznosítható ismeretanyagot képez a jövő rendszerfejlesztői részére. A programozási ismeretek teljes spektrumát oktatjuk típusmegoldásokkal és tervezési mintákkal együtt. Hangsúlyt fektetünk a platform független fejlesztési elvek érvényesülésére, a heterogén platformok rendszerintegrációs elveinek konzekvens bemutatására, valamint a folyamatosan jelentkező érdemleges módszertanok tananyagba integrálására, a teljes szoftver életciklusban való gondolkodásra. A Nokia kutatási részlegével 10 éve folyamatosan folyó kutatás-fejlesztési projekteknek köszönhetően egy új, erős, nemzetközileg is elismert kompetenciát építettünk fel a mobil operációs rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások területén. A Nokia Innovation Network (NIN) keretében részt veszünk európai szintű együttműködésekben.

Intelligens eszközök és elosztott rendszerek - Tevesz Gábor, Gál Tibor

Ez a terület a Tanszék tradicionális rendszerépítő tevékenységének és az informatikai paradigmáknak az integrációjából fejlődött ki. Számos K+F projekt során alakítottuk ki azt a szemléletet, amely a korszerű elosztott számítógépes rendszerekben a hardver és szoftver komponensek harmonikus együttműködését feltételezi. Olyan szakembereket képezünk, akik az egyre nagyobb integráltságú processzáló és interfész eszközöket tartalmazó elosztott és beágyazott irányítástechnikai rendszerekben hardver és szoftver összehangolt fejlesztését igénylő egységek létrehozásában fognak tevékenykedni. A mikrokontrollereken, jelprocesszorokon és nagysebességű programozott logikákon alapuló digitális tervezés nagy áttekintőképességet igénylő komplex mérnöki feladat, a rohamosan fejlődő eszközkészlet kezelése rendszerszintű szemléletet, alkalmazásorientált protokollok használatát követeli meg a szakemberektől. Fejlesztési eredményeink mértékadó világcégek gyártmányaiban jelennek meg mintegy 20 éve. A szoftver vonatkozásokat illetően a nagy teljesítményt, jó skálázhatóságot és kiemelt rendelkezésre állást igénylő feladatok elvégzéséhez szükséges párhuzamos feldolgozás aspektusaival, a rendszerintegrációval, szolgáltatás orientált webes rendszerek létrehozásával foglalkozunk.

Adatkezelési és megjelenítési technikák - Juhász Sándor

A szakterületi alkalmazások fejlesztése adatbázis orientált szemléletű fejlesztési elvek megfogalmazását, kidolgozását és alkalmazását igénylik. A képzés során a komplex rendszerek megvalósításához szükséges áttekintő képességet és metodikákat az adatrétegtől a megjelenítési rétegig tárgyaljuk, kiemelve gyakorlati tervezési feladatok részletes bemutatását, adatbázisok gyakorlati tervezését és szerver oldali programozását, kliens oldali adathozzáférési technikákat és alkalmazásfejlesztések elméleti és gyakorlati megalapozását. A labor hátteret dedikált laboratóriumokban biztosítjuk. Kiemelt fontossággal tárgyaljuk az animációs eszközöket, adatvezérelt alkalmazásokat és a többrétegű adatkezelési technikákat (ORACLE, Microsoft, IBM, Sun). A megjelenítést támogató technikák közül a multidimenzionális adatbázisok és a multimodális felhasználói felületek kialakítási módszerei jelentik kutatási területeinket.

Mechatronika - Nagy István

Tanszékünk a gépészmérnökök számára oktatott villamos jellegű, illetve a mechatronikus mérnökök számára oktatott villamos és informatikai tárgyak előadója és koordinátora. Ez a kompetencia számos villamos alaptárgyban és az Integrált mérnök szakirány tárgyaiban jelenik meg, a Tanszék gépészkari oktatásához kapcsolódik, integráló jellegű, így átfedésben van a Tanszék más kompetenciáival. Kutatásaink az öt földrészre kiterjedő nemzetközi kapcsolatrendszerben és publikációs tevékenység mellett folynak. Részvételünk folyamatos az IEEE Industrial Electronics Society irányító testületeiben. Tevékenységünkhöz a legfontosabb kutatási hátteret a japán-magyar és a norvég-magyar közös kutató laboratórium adja. A legintenzívebb nemzetközi együttműködésünk a telemanipulációhoz és a kognitív robotikához valamint az intelligens terekhez köthető, azon belül kiemelhető kulcsszavak: kognitív haptikus eszközök, intelligens tér látórendszerei, intelligens tér koncepción alapuló robotprogramozás és robotirányítás, intelligens tér koncepción alapuló virtuális valóság, robottechnológia middleware.