Webportálok fejlesztése (VIAUJV83)

Tárgy hivatalos adatlapja: http://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUJV83

Célkitűzés

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a modern webes portálokkal szemben támasztott követelményekkel, és megoldásokat látnak azok gyakorlati megvalósítására. A cél, hogy a hallgató a webes portálokat komplex, a gyakorlatban általában kritikus fontosságú megoldásként lássa, ismerje az ilyen jellegű projektekhez tartozó problémakört, és tisztában legyen a lehetséges megoldási módokkal. A tárgy átfogó és teljes képet ad a portálok különböző felhasználási területeiről, külön hangsúlyt fektetve az architektúra, a teljesítmény és a biztonság kérdéseire. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is.

Előtanulmányi rend

A tárgy felvételéhez kötelező előtanulmányi rend nincsen. A tárgy a C# nyelv, az SQL nyelv és a HTML nyelv ismeretére épít, így felvétele csak azon hallgatók számára ajánlott, akik ezekkel a technológiákkal tisztában vannak. A .NET platform és a HTML nyelv ismerete szükséges a tárgy teljesítéséhez és ezekkel a témákkal a tárgy bevezető szinten nem foglalkozik.

Záróvizsga

Mivel a tárgyban elhangzó technikai ismeretek félévről félévre változnak, ezért a tárgyból záróvizsgázni nem lehet.

Órák (2013-2014. őszi félév)

Előadás: kedden 12:15-13:45 között a QB.F11. teremben.

Gyakorlat: csütörtökönként 12:15-13:45 között Gincsai Gábor vezetésével az I.L.206. laborban. Amennyiben ez a labor csoport megtelik, indítunk egy másik csoportot is melynek időpontját az első előadáson döntjük el.

A tárgy teljesítésének feltételei

  • Házi feladat specifikáció benyújtása a gyakorlatvezetőnek a tárgy honlapján keresztül a 10. oktatási hét végéig. A specifikációval és a házi feladat követelményekkel kapcsolatban a tárgy honlapján útmutató található. Csak ASP.NET MVC-ben írt és a honlapon feltöltött (nem e-mailben küldött) házi feladatot tudunk elfogadni. A specifikáció késedelmes benyújtására leadási határidőt követő követő hét péntek 23:59.
  • Házi feladat bemutatása a gyakorlatvezetőnek kizárólag az előre meghirdetett időpontokban (az időpontok meghirdetése gyakorlatokon és a tárgy honlapján keresztül történik). A házi feladat késedelmes benyújtására pótlási hét csütörtökön 12:15-től van lehetőség. A specifikáció és a házi feladat beadása az aláírás megszerzésének és egyben a vizsgára bocsájtásnak szükséges feltétele. A jegy beírásának feltétele, hogy az elfogadott házi feladat kódja a tárgy honlapjára fel legyen töltve (e-mailben nem küldhető)! Vigyázat: a tárgy honlapján megjelenő feltöltési határidő nem azonos a beadási határidővel! A beadási határidőt a bemutatási időpontokkal együtt a tárgy hírei között szoktuk feltüntetni!
  • Vizsga a vizsgaidőszakban, melynek anyagát az előadáson és a gyakorlatokon elhangzottak képezik.

Megajánlott jegy

Kivételes esetben kiemelkedően jó házi feladatra jeles megajánlott jegy kapható, ha a hallgató legfeljebb 3 előadásról és 3 gyakorlatról hiányzott.

Fontos: aki megajánlott jegyet szerzett, az is jelentkezzen a Neptunon vizsgára, mert a Neptunban megszűnt a megajánlott jegy fogalma!

MCP vizsga

A házi feladat és a vizsga is kiváltható a 70-486 (Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications) Microsoft Certified Professional vizsga letételével a szorgalmi időszak végéig.

 

A tárgy honlapjáról letölthető előadás és gyakorlat jegyzetek a félév során változhatnak, illetve a gyakorlatok és az előadás menete eltérhet azoktól!

A tárgyhoz tartozó jegyzetek csak bejelentkezett felhasználók számára érhetők el!

Hírek   A tárgy híreinek olvasása RSS-en keresztül

Házi feladat pótleadás

Dec 17-én csütörtökön 12:15-től az IL 206-ban lesz a pót házi feladat bemutatás.
(Gincsai Gábor, 2015.12.11. 14:47) · Bővebben »

Régebbi hírek »

Jegyzetek