Szoftvertechnikák (VIAUAB00)

Tárgy hivatalos adatlapja: http://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUAB00

Tárgykövetelmények

Lényeges: alábbiakban a jelenléti oktatás feltételrendszere szerepel. Az online oktatási formához igazított követelményrendszert Teams-ben, a tárgy általános csatornáján hirdettük meg írásban.

Az aláírás feltételei

Az aláírás feltételei: nagyzárthelyi és a laborok (vezetett + otthoni) teljesítése, együttesen.

 I. Nagyzárthelyi

 • A követelmény: legalább elégséges szintű zárhelyi eredmény a szorgalmi időszak végéig.
 • A zárthelyi és a pótzh az évfolyam zárhelyi ütemtervnek megfelelően lesz.
 • A ZH és pót ZH bizonyos feladatai beugró jelleggel szerepelnek: ezeknek önmagukban el kell érni egy minimális pontszámot.
 • A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban tartott pótzárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírásával pótolható.
A zárhelyi ezt követően az alábbi feltételeknek megfelelően pótolható a TVSZ-nek megfelelően:
 • Ideje:  15. hét (pótlási hét)
 • A Neptunon jelentkezni kell rá (aláíráspótló vizsga)
 • Különeljárási díj megfizetése mellett
 • Anyaga megegyezik a nagyzárthelyi anyagával
 • A zárthelyi eredmények felkerülnek a tárgy honlapjára, a dolgozatok megtekintése csak a meghirdetett időpontban lehetséges.

Labor

A laborok fele vezetett labor, a másik fele önálló otthoni munka, vagyis pár kisházit kell elkészíteni.

Vezetett labor

 • A vezetett laborokon való részvétel kötelező, már az első héten is. 7 alkalom van, ebből 1 lehet teljesítetlen. A pótlási héten 1 labor pótolható, de alapos indok esetén (betegség, stb.) lehetőség van 2 labor pótlására is (de ezt külön kell kérvényezni és indokolni Benedek Zoltán tárgyfelelősnél e-mailben.
 • Mindenki minden második héten van, a laborbeosztás megtalálható a tárgy honlapján.
 • Nincs beugró a laborok elején, viszont a laborokon végig jelen kell lenni, és az oktatóval együtt kell dolgozni.
 • Az ünnepek (és az esetleges BKV sztrájk miatti oktatási szünetek) elmaradt laborok teljesítettnek számítanak. Egy példa: ha valakinek az ünnepek miatt elmaradt egy alkalom, akkor 5 labor kell teljesített legyen. Ha csak négy teljesített, akkor pótméréssel kell egyet pótolni.
 • Az ünnep miatt elmaradt labor a következő laborok sorrendjét nem változtatják meg, az elmaradt labor végleg kimarad.
 • Ha valaki minden labort teljesít, +2 pont jár érte a vizsgán (de ezt pótlaboron megszerezni nem lehet).
 • A laborok teljesítettségét (jelenlét) mindenki folyamatosan kövesse a tárgy honlapján! Ehhez be kell lépni a BME címtár azonosítóval, és az "Eredményeim" hivatkozás alatt jelenik meg, hogy a laborvezető megfelelően könyvelte-e a jelenlétet.
 • A pótlabor a pótlási héten kerül megtartásra. Arról, hogy kinek mely labort, valamint azt hol és mikor kell pótolnia, a tárgy honlapjára kerül fel hirdetmény.
 • Részletes útmutató és megoldás is tartozik minden vezetett laborhoz. Így ha valaki nem emlékszik a pontos lépésekre, utólag is vissza tudja nézni. Ez bizonyos házi feladatoknál különösen fontos lehet, ahol a vezetett laborhoz hasonló példát kell önállóan megcsinálni. Az elérésükhöz be kell jelentkezni az AUT portálra.
 • NEM fogadjuk el a korábbi években teljesített labort.

Önálló feladatok (kis házik)

 • A félév során minden hallgatónak öt kisházi feladatot kell önállóan megoldania. Ezek a félév folyamán fokozatosan kerülnek fel a tárgy honlapjára.
 • Minden feladathoz előírt határidő tartozik, amikorra a megoldást fel kell tölteni/be kell adni.
 • Minden feladathoz egy pdf vagy zip állomány tartozik a tárgy honlapján, melynek neve "HF - "-lel kezdődik. Ebben van egy részletes útmutató, valamint a feladathoz esetlegesen tartozó kindulási anyagok, mellékletek. Az útmutató bevezetője pontosan meghatározza, mit és milyen formában kell beadni. A házi feladat elkezdésével mindig érdemes megvárni, hogy lemenjen a témához tartozó vezetett labor, mely több esetben mintául is szolgál a megoldáshoz.
 • A házi feladatot önállóan kell elkészíteni. A laborvezetők kérhetik a feltöltött munka magyarázatát, kérdéseket tehetnek fel a megoldással kapcsolatban.
 • A házi feladatok elfogadásának tekintetében a tárgy honlapján bejeletkezést követően az Eredményeim link alatt lehet tájékozódni.
 • Késve beadás. A feladatok megoldását a megadott határidőn belül fel kell tölteni/be kell adni. Pótbeadásra háromszor van lehetőség. Pótbeadásra akkor van szükség, ha a hallgató az adott feladatot nem adta le határidőre, vagy leadta, de a megoldás minősége nem éri el az elfogadható szintet (a javítók ezt a tárgy honlapján a házi feladat mellett jelzik). Késői beadásra külön számonkérést írunk ki minden feladathoz a tárgy honlapján, megfelelő leadási határidővel.
 • Konzultáció. Ha valaki elakad a megoldással, konzultációt biztosítunk segítségképpen. A konzultációs igényt a laborfelelős számára kell e-mailben jelezni. Amennyiben a probléma/kérdés egyszerűen megfogalmazható, érdemes a laborvezetőnek e-mailben megírni, könnyen lehet, hogy pár mondatban gyorsan meg tudja írni a megoldást. 

A kredit megszerzésének feltételei

 • A kreditpont megszerzésének feltétele: legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.
 • A vizsga írásbeli.
 • Jelenléti oktatás esetén: a jó(4) zárthelyit írók +4, a jeles (5) zárthelyit írók +8 pontot kapnak dolgozatukra. Ha valaki minden labort teljesít, +2 pont jár érte.  Összesen így +10 pont szerezhető. A PótZH-n már nincs mód a pluszpont megszerzésére. Pluszpontokkal az elégségest megszerezni nem lehet. 
 • A vizsgák a TVSZ-nek megfelelően pótolhatók
 

További tudnivalók

Laborok beosztása

Aki nem találja megát egy csoportban sem (mert pl. későn regisztrált), mielőbb jelezze e-mailben Benedek Zoltánnak! Az e-mailben adja meg a nevét és Neptun kódját.

Laborokba való bejutás

Tanszéki kötődés esetén igényelhető account.

A számonkérésekről

A zárthelyi, pótzárthelyi és vizsga számonkérések írásban történnek. Ezek során nem használható segédeszköz. Minden számonkérésre legalább 8 darab üres lapot és írószerszámot kell hozni. A személyazonosság igazolása fényképes igazolással történik.

Fejlesztőeszköz

Visual Studio 2022 vagy 2019. A Visual Studio valamennyi változata a https://azureforeducation.microsoft.com/devtools  honlapon hallgatók számára ingyenesen hozzáférhető (Azure Dev Tools for Teaching program). A Microsoft 2015-ben első alkalommal kiadta a Visual Studio Community Edition-t, mely néhány funkciót nem tartalmaz ugyan, de hallgatói/oktatói/magáncélú/kisvállalati célokra bárki számára ingyenesen hozzáférhető és használható, a Microsoft honlapjáról is letölthető. A tárgy elvégzéséhez a Community változat is elegendő.

A tárgyhoz szükséges komponensek (Visual Studio Installer-ben lehet állítani):

 • Workload
  • .NET desktop development
  • Data storage and processing
 • Individual components
  • itt extraként fel kell tenni a Code tools / Class Designer-t

Hírek   A tárgy híreinek olvasása RSS-en keresztül

Nincsenek aktuális hírek a tárgyhoz. Ha a később megjelenő hírekről azonnal értesülni szeretne, iratkozzon fel az RSS csatornánkra.

Régebbi hírek »

Jegyzetek