Szoftverfejlesztés .NET platformra (VIAUAV23)

Tárgy hivatalos adatlapja: http://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUAV23

Alapinformációk - 2021. tavaszi félév

A tárgy a tavaszi félévekben indul.

A tárgy tematikája a legújabb, 2020. novemberben megjelent .NET 5 keretrendszerre épül.

Órák (új, távoktatási rendszerű)

Új egyetemi vagy kari szabályozás esetén változhat!

Előadás ideje helye: kedd 12-14, Teams csoport meeting - élőben

Labor ideje és helye: csütörtök 12-14, Teams csoport - konzultáció az addig kiadott anyagokkal kapcsolatban.

A laboranyagokat folyamatosan (hetente) közzétesszük, ajánlott a heti kiadott anyagot az útmutató alapján elvégezni és a felmerülő kérdéseket az online konzultáció során feltenni.

Órák (eredeti, elavult)

Előadás ideje helye: kedd 12-14, Q.B.F13

Laborcsoportok:

 • csütörtök 12-14 IL206 Kovács Dániel
 • csütörtök 12-14 IL207 Simon Gábor

Első héten nincs labor, első labor február 20-án. Laborcsoportok beosztása: az első laboron mindenki az általa választott csoportba ülhet be (a szabad helyek erejéig) és ebbe a csoportba fogjuk besorolni a jelenlét alapján.

Ajánlott előkövetelmény

Szoftvertechnikák (Info BSc) tantárgy vagy alapszintű C# és adatbázis (SQL) ismeretek.

Tematika

C# nyelv, .NET Core, BCL, Entity Framework Core, ASP.NET Core (REST szolgáltatások). A .NET platform alapjait tekintjük át, az alkalmazásépítő technológiák közül pedig a szerveroldalon alkalmazhatókat. A kliensoldali .NET technológiákat másik tárgy keretében oktatjuk.

Tárgykövetelmények (új, távoktatási rendszerű)

Új egyetemi vagy kari szabályozás esetén változhat!

Aláírás feltétele: laborvezetőnek a szorgalmi időszakban bemutatott kis házi feladat. A házi feladat témája tetszőleges, de előre egyeztetni kell a laborvezetővel a félév közepéig!

Bemutatás módja: online, screen-sharinggel, pl. Teams meeting, előre egyeztetett időpontban.

Bemutatás határideje: szorgalmi időszak vége.

Pótlása: pótlási héten.

ZH: nincs.

Vizsga: online szóbeli vizsga, pl. Teams meeting.

Megajánlott jegy: csak jó (4) vagy jeles (5) osztályzat, nagyházi alapján. Nagyházi esetén is kötelező előtte a szorgalmi időszakban aláírást szerezni kisházival. A jegyért bemutatott házi feladatot laborvezetőnek kell bemutatni, végső határidejét a laborvezető határozza meg (általában az utolsó vizsgát megelőző pár nap). A bemutatás módja megegyezik a kisháziéval. A nagyházit a tárgyhonlapra fel kell tölteni, de a feltöltés önmagában nem jogosít megajánlott jegy megszerzésére.

Megajánlott jegy számítása: 30-49 pont: jó (4), 50+ pont: jeles (5) >Pontrendszer itt<

Tárgykövetelmények (erdeti, elavult)

Aláírás feltétele: laborvezetőnek a szorgalmi időszakban bemutatott kis házi feladat.

Bemutatás határideje: szorgalmi időszak utolsó laborgyakorlata (gyakorlaton kell bemutatni, egyéb bemutatás csak a laborvezetővel egyeztetve lehetséges).  A házi feladat témája tetszőleges, de előre egyeztetni kell a laborvezetővel a félév közepéig!

ZH: nincs.

Vizsga: szóbeli vizsga.

Megajánlott jegy: csak jó (4) vagy jeles (5) osztályzat, nagyházi alapján. Nagyházi esetén is kötelező előtte a szorgalmi időszakban aláírást szerezni kisházival. A jegyért bemutatott házi feladatot laborvezetőnek kell bemutatni, végső határidejét a laborvezető határozza meg (általában az utolsó vizsgát megelőző pár nap). A megajánlott jegynek feltétele az órákon való részvétel: előadáson öt, laboron egyetlen igazolatlan hiányzás lehetséges. Pótlabor a pótlási héten. A nagyházi feltöltése a tárgyhonlapra önmagában nem jogosít megajánlott jegy megszerzésére.

Megajánlott jegy számítása: 30-49 pont: jó (4), 50+ pont: jeles (5) >Pontrendszer itt<

Alaptechnológiákkal szembeni követelemények a házikban

Kötelezően alkalmazandó: Entity Framework Core v5.x, ASP.NET Core v5.x

Kisházi követelmények

Az alábbiak közül mindegyiknek teljesülnie kell az aláíráshoz:

 • Két fő részből áll
  • szerver oldali HTTP alapú szolgáltatás
  • egy vastag vagy vékony kliens (szerveroldali renderelés nélkül) alkalmazás, ami a szolgáltatást hívja
   • elfogadható (példák): WPF, WinForms, Swing, Angular, Xamarin, JavaFX, Blazor WebAssembly, React, Vue
   • nem elfogadható: ASP.NET Core MVC Razor generált weboldalakból álló webalkalmazás, JSP, PHP, Blazor Server
   • kivétel: a felhasználókezeléshez szorosan kapcsolódó felületek (belépés, regisztráció, stb.) bármilyen felületi technológiával készülhetnek
  • a vastag/vékony kliens kiváltható Postman klienssel
 • A kliens nem éri el közvetlenül az adatbázist
 • A kliens nem csak egymástól független hívásokat csinál, hanem ténylegesen végre is lehet hajtani a felhasználói folyamatokat. Pl. Postman kliens esetében, nem csak különálló teszthívások vannak, hanem kollekciókba rendezve hívási sorozatok, ahol ez egyes hívások között változókban állapotot is tárolunk.
 • Adatelérés: Entity Framework Core v5.x
 • Kommunikáció: ASP.NET Core v5.x
 • Minimum 3 összefüggő tábla használata, nem számolva a felhasználókezeléssel kapcsolatos táblákat
 • A leadott specifikációnak megfelelő funkcionalitás

Nagyházi követelmények

Az alábbiak közül mindegyiknek teljesülnie kell a megajánlott jegyhez:

 • minden kisházi követelmény
 • legalább 30 pont megszerzése a Pontrendszer alapján
 

Fejlesztéshez szükséges/hasznos szoftverek

Visual Studio 2019 - ingyenesen letölthető (Community változat), ill. az Azure Dev Tools for Teaching programon keresztül hozzáférhetők az egyébként fizetős változatok is. A tárgy elvégzéséhez a Community változat is elegendő. Ajánlott telepítési konfiguráció (Visual Studio Installer-ben lehet állítani):

 • Workloads
  • .NET desktop development
  • Data storage and processing
  • .NET Core cross-platform development
  • ASP.NET and web development
  • Azure Development
 
Hasznos:
 • SQL Server Management Studio - ingyenesen letölthető itt
 • Telerik JustDecompile - ingyenesen letölthető itt
 • Telerik Fiddler - ingyenesen letölthető itt
 • Postman - ingyenesen letölthető itt
 • JetBrains Resharper - hallgatóknak egyetemi email címmel ingyenes, bővebb infó itt
 
Azure Dev Tools for Teaching program segítség: a @edu.bme.hu email címetekkel jelentkezzetek be a program oldalán => https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
edu.bme.hu cím beállításához segítség: https://login.bme.hu/office365/
 

.NET technológiák alapképzéses és választható tárgyakban

C# 2.0 szoftvertechnikák

Jelmagyarázat

dotnet: Szoftverfejlesztés .NET platformra

kliens:Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon

webportálok: Webportálok fejlesztése

felhő: Felhő alapú szoftverfejlesztés

universal: Windows Store alkalmazások fejlesztése

szoftvertechnikák: Szoftvertechnikák

 

C# 3.0 - 9.x dotnet
.NET Core dotnet
BCL dotnet, szoftvertechnikák
ADO.NET szoftvertechnikák
Entity Framework Core dotnet
ASP.NET Core REST API dotnet
ASP.NET Core MVC webportálok
Windows Forms szoftvertechnikák
WPF kliens
Xamarin kliens
UWP/WinUI kliens
Azure felhő
Entity Framework 6 helyette EF Core
ASP.NET Web API helyette ASP.NET Core
WCF helyette ASP.NET Core
Blazor WebAssembly kliens

 

Hírek   A tárgy híreinek olvasása RSS-en keresztül

Nincsenek aktuális hírek a tárgyhoz. Ha a később megjelenő hírekről azonnal értesülni szeretne, iratkozzon fel az RSS csatornánkra.

Régebbi hírek »

Jegyzetek