Szoftverfejlesztés .NET platformra (VIAUAV23)

Tárgy hivatalos adatlapja: http://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUAV23

Alapinformációk - 2019. tavaszi félév

A tárgy a tavaszi félévekben indul.

A tárgy tematikája 2017-ben jelentősen átalakult - a 2016-ban megjelent .NET Core cross-platform (Windows, Linux, Mac, RaspberryPi, stb.) keretrendszerre épül.

Előadás ideje helye: szerda 12-14, QB F08

Laborcsoportok:

 • P12-14 IL205 Kovács Dániel
 • P12-14 IL207 Simon Gábor
 • P12-14 IL208 Tóth Tibor

Első héten nincs labor, első labor február 15-én.

Laborcsoport választás: az első labor alkalmával, szabadon válaszható (gyakorlatilag egymás melletti termek).

Ajánlott előkövetelmény

Szoftvertechnikák (Info BSc) tantárgy vagy alapszintű C# és adatbázis (SQL) ismeretek.

Tematika

C# nyelv, .NET Core, BCL, Entity Framework Core, ASP.NET Core (REST szolgáltatások). A .NET platform alapjait tekintjük át, az alkalmazásépítő technológiák közül pedig a szerveroldalon alkalmazhatókat. A kliensoldali .NET technológiákat másik tárgy keretében oktatjuk.

Tárgykövetelmények

Aláírás feltétele: laborvezetőnek a szorgalmi időszakban bemutatott kis házi feladat.

Bemutatás határideje: szorgalmi időszak utolsó laborgyakorlata (gyakorlaton kell bemutatni, egyéb bemutatás csak a laborvezetővel egyeztetve lehetséges).  A házi feladat témája tetszőleges, de előre egyeztetni kell a laborvezetővel a félév közepéig!

ZH: nincs.

Vizsga: szóbeli vizsga.

Megajánlott jegy: csak jó (4) vagy jeles (5) osztályzat, nagyházi alapján. Nagyházi esetén is kötelező előtte a szorgalmi időszakban aláírást szerezni kisházival. A jegyért bemutatott házi feladatot laborvezetőnek kell bemutatni, végső határidő az utolsó vizsgát megelőző nap, de a pontos időpontot a laborvezető határozza meg. A megajánlott jegynek feltétele az órákon való részvétel: előadáson öt, laboron egyetlen igazolatlan hiányzás lehetséges. Pótlabor a pótlási héten.

Megajánlott jegy számítása: 30-49 pont: jó (4), 50+ pont: jeles (5) >Pontrendszer itt<

Alaptechnológiákkal szembeni követelemények a házikban

Kötelezően alkalmazandó: Entity Framework Core, ASP.NET Core

Kisházi követelmények

Az alábbiak közül mindegyiknek teljesülnie kell az aláíráshoz:

 • Két fő részből áll
  • szerver oldali HTTP alapú szolgáltatás
  • egy vastag vagy vékony kliens (szerveroldali renderelés nélkül) alkalmazás, ami a szolgáltatást hívja
   • elfogadható (példák): WPF, WinForms, Swing, Angular, Xamarin
   • nem elfogadható: ASP.NET Core MVC Razor generált weboldalakból álló webalkalmazás, JSP, PHP
   • kivétel: a felhasználókezeléshez szorosan kapcsolódó felületek (belépés, regisztráció, stb.) bármilyen felületi technológiával készülhetnek
 • A kliens nem éri el közvetlenül az adatbázist
 • Adatelérés: Entity Framework Core
 • Kommunikáció: ASP.NET Core
 • Minimum 3 összefüggő tábla használata, nem számolva a felhasználókezeléssel kapcsolatos táblákat
 • A leadott specifikációnak megfelelő funkcionalitás

Nagyházi követelmények

Az alábbiak közül mindegyiknek teljesülnie kell a megajánlott jegyhez:

 • minden kisházi követelmény
 • legalább 30 pont megszerzése a Pontrendszer alapján
 

Fejlesztéshez szükséges/hasznos szoftverek

Visual Studio 2017 - ingyenesen letölthető (Community változat), ill. az Azure Dev Tools for Teaching programon keresztül hozzáférhető (Enterprise változat). A tárgy elvégzéséhez a Community változat is elegendő. Ajánlott telepítési konfiguráció (Visual Studio Installer-ben lehet állítani):

 • Workloads
  • .NET desktop development
  • Data storage and processing
  • .NET Core cross-platform development
  • ASP.NET and web development
  • Azure Development
Illetve külön telepítendő a .NET Core 2.2 SDK: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.2
 
Hasznos:
 • SQL Server Management Studio - ingyenesen letölthető itt
 • Telerik JustDecompile - ingyenesen letölthető itt
 • Telerik Fiddler - ingyenesen letölthető itt
 • JetBrains Resharper - hallgatóknak egyetemi email címmel ingyenes, bővebb infó itt
 
Azure Dev Tools for Teaching program segítség: a @edu.bme.hu email címetekkel jelentkezzetek be a program oldalán => https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
edu.bme.hu cím beállításához segítség: https://login.bme.hu/office365/
 

.NET technológiák alapképzéses és választható tárgyakban

C# 2.0 szoftvertechnikák

Jelmagyarázat

dotnet: Szoftverfejlesztés .NET platformra

kliens:Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon

webportálok: Webportálok fejlesztése

felhő: Felhő alapú szoftverfejlesztés

universal: Windows Store alkalmazások fejlesztése

szoftvertechnikák: Szoftvertechnikák

 

C# 3.0 - 7.x dotnet
.NET Core dotnet
BCL dotnet, szoftvertechnikák
ADO.NET szoftvertechnikák
Entity Framework Core dotnet
ASP.NET Core REST API dotnet
ASP.NET Core MVC webportálok
Windows Forms szoftvertechnikák
WPF kliens
Xamarin kliens
UWP kliens
Windows Azure felhő
Entity Framework 6 helyette EF Core
ASP.NET Web API helyette ASP.NET Core
WCF helyette ASP.NET Core

 

Hírek   A tárgy híreinek olvasása RSS-en keresztül

Házibeadás, megajánlott jegy beírása

Fontos tudnivalók a kis/nagyházi beadással és a megajánlott jegy beírásával kapcsolatban
(Simon Gábor, 2019.05.09. 11:26) · Bővebben »

Mintaspecifikáció

Az alábbi szerkezetnek megfelelő specifikációt várunk
(Simon Gábor, 2019.03.05. 12:17) · Bővebben »

Régebbi hírek »

Jegyzetek