Szoftverfejlesztés .NET platformra (VIAUAV23)

Tárgy hivatalos adatlapja: http://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUAV23

Alapinformációk - 2022. tavaszi félév

A tárgy a tavaszi félévekben indul.

A tárgy tematikája a legújabb, 2021. novemberben megjelent .NET 6 keretrendszerre épül.

Jelenleg (2022. február) jelenléti oktatásra készülünk.

Kapcsolattartás

Általános infók -> tárgyhonlap (jelen oldal)

Adminisztráció, eredmények, beadások -> Moodle

Napi ügyek, hírek, szervezés -> Teams csoport

A legfontosabb, hogy a Teams csoportot kövessétek.

Órák (jelenléti)

Új egyetemi vagy kari szabályozás esetén változhat!

Előadás: kedd 12-14, Q.B.F13

Labor:

 • csütörtök 12-14, IL207, Simon Gábor
 • csütörtök 12-14, IL205, Tóth Tibor

Első héten nincs normál laboralkalom, csak C# felzárkóztató (jelentkezés alapján) az első labor helyén-idején. Részletek és jelentkezés a tárgy Teams csatornáján (a Teams csatorna várhatóan 02.14-ére készül majd el).

Első normál laboralkalom február 24-én.

Órák (távoktatási rendszerű)

Előadás ideje helye: kedd 12-14, Teams csoport meeting - élőben

Labor ideje és helye: csütörtök 12-14, Teams csoport - konzultáció az addig kiadott anyagokkal kapcsolatban.

A laboranyagokat folyamatosan (hetente) közzétesszük, ajánlott a heti kiadott anyagot az útmutató alapján elvégezni és a felmerülő kérdéseket az online konzultáció során feltenni.

Ajánlott előkövetelmény

Szoftvertechnikák (Info BSc) tantárgy vagy alapszintű C# és adatbázis (SQL) ismeretek.

Tematika

C# nyelv, .NET Core, BCL, Entity Framework Core, ASP.NET Core (REST szolgáltatások). A .NET platform alapjait tekintjük át, az alkalmazásépítő technológiák közül pedig a szerveroldalon alkalmazhatókat. A kliensoldali .NET technológiákat másik tárgy keretében oktatjuk.

Tárgykövetelmények (jelenléti)

Új egyetemi vagy kari szabályozás esetén változhat!

Aláírás feltétele: laborvezetőnek a szorgalmi időszakban bemutatott kis házi feladat.

Bemutatás határideje: szorgalmi időszak utolsó laborgyakorlata (gyakorlaton kell bemutatni, egyéb bemutatás csak a laborvezetővel egyeztetve lehetséges).  A házi feladat témája tetszőleges, de előre egyeztetni kell a laborvezetővel.

ZH: nincs.

Vizsga: szóbeli vizsga.

Megajánlott jegy: csak jó (4) vagy jeles (5) osztályzat, nagyházi alapján. Nagyházi esetén is kötelező előtte a szorgalmi időszakban aláírást szerezni kisházival. A jegyért bemutatott házi feladatot laborvezetőnek kell bemutatni, végső határidejét a laborvezető határozza meg (általában az utolsó vizsgát megelőző pár nap). A megajánlott jegynek feltétele az órákon való részvétel: előadáson öt, laboron egyetlen igazolatlan hiányzás lehetséges. Pótlabor a pótlási héten. A nagyházi feltöltése a tárgyhonlapra önmagában nem jogosít megajánlott jegy megszerzésére.

Megajánlott jegy számítása: 30-49 pont: jó (4), 50+ pont: jeles (5) >Pontrendszer itt<

Tárgykövetelmények (távoktatási rendszerű)

Aláírás feltétele: laborvezetőnek a szorgalmi időszakban bemutatott kis házi feladat. A házi feladat témája tetszőleges, de előre egyeztetni kell a laborvezetővel a félév közepéig!

Bemutatás módja: online, screen-sharinggel, pl. Teams meeting, előre egyeztetett időpontban.

Bemutatás határideje: szorgalmi időszak vége.

Pótlása: pótlási héten.

ZH: nincs.

Vizsga: online szóbeli vizsga, pl. Teams meeting.

Megajánlott jegy: csak jó (4) vagy jeles (5) osztályzat, nagyházi alapján. Nagyházi esetén is kötelező előtte a szorgalmi időszakban aláírást szerezni kisházival. A jegyért bemutatott házi feladatot laborvezetőnek kell bemutatni, végső határidejét a laborvezető határozza meg (általában az utolsó vizsgát megelőző pár nap). A bemutatás módja megegyezik a kisháziéval. A nagyházit a tárgyhonlapra fel kell tölteni, de a feltöltés önmagában nem jogosít megajánlott jegy megszerzésére.

Megajánlott jegy számítása: 30-49 pont: jó (4), 50+ pont: jeles (5) >Pontrendszer itt<

Alaptechnológiákkal szembeni követelemények a házikban

Kötelezően alkalmazandó: Entity Framework Core v6.x, ASP.NET Core v6.x

Kisházi követelmények

Az alábbiak közül mindegyiknek teljesülnie kell az aláíráshoz:

 • Két fő részből áll
  • szerver oldali HTTP alapú szolgáltatás
  • egy vastag vagy vékony kliens (szerveroldali renderelés nélkül) alkalmazás, ami a szolgáltatást hívja
   • elfogadható (példák): WPF, WinForms, Swing, Angular, Xamarin, JavaFX, Blazor WebAssembly, React, Vue, android (kotlin, java), iOS (swift, obj-c)
   • nem elfogadható: ASP.NET Core MVC Razor generált weboldalakból álló webalkalmazás, JSP, PHP, Blazor Server, sima HTML+JS+CSS
   • kivétel: a felhasználókezeléshez szorosan kapcsolódó felületek (belépés, regisztráció, stb.) bármilyen felületi technológiával készülhetnek
  • a vastag/vékony kliens kiváltható Postman klienssel
 • A kliens nem éri el közvetlenül az adatbázist
 • A kliens nem csak egymástól független hívásokat csinál, hanem ténylegesen végre is lehet hajtani a felhasználói folyamatokat. Pl. Postman kliens esetében, nem csak különálló teszthívások vannak, hanem kollekciókba rendezve hívási sorozatok, ahol ez egyes hívások között változókban állapotot is tárolunk.
 • Adatelérés: Entity Framework Core v6.x
 • Kommunikáció: ASP.NET Core v6.x
 • Minimum 3 összefüggő tábla használata, nem számolva a felhasználókezeléssel kapcsolatos táblákat
 • A leadott specifikációnak megfelelő funkcionalitás

Nagyházi követelmények

Az alábbiak közül mindegyiknek teljesülnie kell a megajánlott jegyhez:

 • minden kisházi követelmény
 • legalább 30 pont megszerzése a Pontrendszer alapján
 

Fejlesztéshez szükséges/hasznos szoftverek

Visual Studio 2022 - ingyenesen letölthető (Community változat), ill. az Azure Dev Tools for Teaching programon keresztül hozzáférhetők az egyébként fizetős változatok is. A tárgy elvégzéséhez a Community változat is elegendő. Ajánlott telepítési konfiguráció (Visual Studio Installer-ben lehet állítani):

 • Workloads
  • .NET desktop development
  • Data storage and processing
  • ASP.NET and web development
  • Azure Development
 
Hasznos:
 • SQL Server Management Studio - ingyenesen letölthető itt
 • Telerik JustDecompile - ingyenesen letölthető itt
 • Telerik Fiddler Classic - ingyenesen letölthető itt
 • Postman - ingyenesen letölthető itt
 • JetBrains Resharper - hallgatóknak egyetemi email címmel ingyenes, bővebb infó itt
 
Azure Dev Tools for Teaching program segítség: a @edu.bme.hu email címetekkel jelentkezzetek be a program oldalán => https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
edu.bme.hu cím beállításához segítség: https://login.bme.hu/office365/
 

.NET technológiák alapképzéses és választható tárgyakban

 C# 2.0  szoftvertechnikák

Jelmagyarázat

szoftvertechnikák: Szoftvertechnikák

dotnet: Szoftverfejlesztés .NET platformra

kliens:Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon

webportálok: Webportálok fejlesztése

felhő: Felhő alapú szoftverfejlesztés

 

 

 C# 3.0 - 10.x  dotnet
 .NET 5 - 6  dotnet
 .NET Framework (BCL)  szoftvertechnikák
 ADO.NET  szoftvertechnikák
 Entity Framework Core  dotnet
 ASP.NET Core REST API  dotnet
 ASP.NET Core MVC  webportálok
 Windows Forms  szoftvertechnikák
 XAML technológiák (WPF, UWP, WinUI, Xamarin)  kliens
 Azure  felhő
 Entity Framework 6  helyette EF Core
 ASP.NET Web API  helyette ASP.NET Core
 WCF  helyette ASP.NET Core
 Blazor WebAssembly  kliens

 

A fenti tárgyak ajánlott felvételi sorrendje

 tavasz 
 szoftvertechnikák (4 kr.) - csak mérnökinfó alapszakosoknál 
 ősz
 -
 tavasz
 dotnet (4 kr.)
 ősz
 kliens (4 kr.) vagy felhő (2 kr.)
 tavasz
 webportálok (4 kr.)

Hírek   A tárgy híreinek olvasása RSS-en keresztül

Nincsenek aktuális hírek a tárgyhoz. Ha a később megjelenő hírekről azonnal értesülni szeretne, iratkozzon fel az RSS csatornánkra.

Régebbi hírek »

Jegyzetek